آرشیو کارگروه ها

بررسی چالش‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به همت دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان صورت گرفت؛

بررسی چالش‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه

(30)

چالش‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز بررسی شد.

يکشنبه 24 ارديبهشت 1402
ضرورت پرهیز از موازی‌کاری بین سازمان ملی استاندارد و وزارت میراث فرهنگی

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی مطرح شد؛

ضرورت پرهیز از موازی‌کاری بین سازمان ملی استاندارد و وزارت میراث فرهنگی

(23)

جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان‌شرقی با محور استانداردسازی تاسیسات گردشگری برگزار شد.

چهارشنبه 20 ارديبهشت 1402
جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی تشکیل شد

با موضوع بررسی دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی؛

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی تشکیل شد

(125)

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی دستورالعمل صدور صورت‌حساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی تشکیل شد.

چهارشنبه 3 اسفند 1401
جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

با موضوع مدیریت پسماند ضایعات واحدهای چرم‌سازی؛

جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

(25)

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع مدیریت پسماند ضایعات واحدهای چرم‌سازی استان برگزار شد.

دوشنبه 17 بهمن 1401
جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

با موضوع «بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی»؛

جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

(32)

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی مراتب اعتراض فعالین اقتصادی در خصوص بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی برگزار شد.

شنبه 10 دي 1401
جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

با موضوع مشاغل سخت و زیان آور؛

جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

(28)

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی مشکلات ناشی از نحوه تشکیل پرونده در کمیته های بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور تشکیل شد.

چهارشنبه 7 دي 1401
پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور بررسی شد

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان؛

پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور بررسی شد

(28)

پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شد.

شنبه 3 دي 1401
بررسی مراتب اعتراض واردکنندگان به رویه های اخذ 10 درصد کرایه حمل از ناوگان خارجی

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی مطرح شد؛

بررسی مراتب اعتراض واردکنندگان به رویه های اخذ 10 درصد کرایه حمل از ناوگان خارجی

(32)

مراتب اعتراض واردکنندگان به رویه های اخذ 10 درصد کرایه حمل از ناوگان خارجی در جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی بررسی شد.

سه شنبه 17 آبان 1401
مشکلات ثبت سفارش، واردات و پلاک گذاری کشنده ها و کامیون های سنگین بررسی شد

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان؛

مشکلات ثبت سفارش، واردات و پلاک گذاری کشنده ها و کامیون های سنگین بررسی شد

(29)

مشکلات ثبت سفارش، واردات و پلاک گذاری کشنده ها و کامیون های سنگین در جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی بررسی شد.

شنبه 14 آبان 1401
بررسی چالش‌های ناشی از نبود هماهنگی در خصوص صادرات از محل ترانزیت خارجی در منطقه آزاد ارس

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان مطرح شد؛

بررسی چالش‌های ناشی از نبود هماهنگی در خصوص صادرات از محل ترانزیت خارجی در منطقه آزاد ارس

(28)

بررسی چالش‌های ناشی از نبود هماهنگی بانک مرکزی و گمرک ایران در خصوص صادرات از محل ترانزیت خارجی در منطقه آزاد ارس در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.

پنجشنبه 28 مهر 1401