تقویم برگزاری جلسات

جدول زمان بندی برگزاری جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در سال 1403
 
روز ماه تاریخ ساعت مکان
پنجشنبه اردیبهشت 1403/02/13 16 الی 18 جلسات اصولاً در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز برگزار می‌گردد، در مواردی که دستورجلسات راجع به نهاد مربوط یکی از اعضای شورا می‌باشد، جلسات می‌تواند ترجیحاً در محل نهاد موصوف برگزار شود.
پنجشنبه اردیبهشت 1403/02/27 16 الی 18
پنجشنبه خرداد 1403/03/31 17 الی 19
پنجشنبه تیر 1403/04/28 17 الی 19
پنجشنبه مرداد 1403/05/25 17 الی 19
پنجشنبه شهریور 1403/06/29 17 الی 19
پنجشنبه مهر 1403/07/26 16 الی 18
پنجشنبه آبان 1403/08/24 16 الی 18
پنجشنبه آذر 1403/09/29 16 الی 18
پنجشنبه دی 1403/10/27 16 الی 18
پنجشنبه بهمن 1403/11/25 16 الی 18
پنجشنبه اسفند 1403/12/23 16 الی 18
 
 
  • نوشته شده
  • توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی