تقویم برگزاری جلسات

جدول زمان بندی برگزاری جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در سال 1402
 
روز ماه تاریخ ساعت مکان
شنبه خرداد 1402/03/06 16 الی 18  
جلسات اصولاً در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز برگزار می‌گردد، در مواردی که دستورجلسات راجع به نهاد مربوط یکی از اعضای شورا می‌باشد، جلسات می‌تواند ترجیحاً در محل نهاد موصوف برگزار شود.
پنجشنبه خرداد 1402/03/25 16 الی 18
شنبه تیر 1402/04/31 16 الی 18
شنبه مرداد 1402/05/28 16 الی 18
شنبه شهریور 1402/06/18 16 الی 18
شنبه مهر 1402/07/29 16 الی 18
شنبه آبان 1402/08/27 16 الی 18
شنبه آذر 1402/09/25 16 الی 18
شنبه دی 1402/10/30 16 الی 18
یکشنبه بهمن 1402/11/28 16 الی 18
شنبه اسفند 1402/12/19 16 الی 18
 
 
  • نوشته شده
  • توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی