تقویم برگزاری جلسات

جدول زمان بندی برگزاری جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در سال 1400
 
روز ماه تاریخ ساعت مکان
سه شنبه اردیبهشت 1400/02/28 16 الی 18  
جلسات اصولاً در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز برگزار می‌گردد، در مواردی که دستورجلسات راجع به نهاد مربوط یکی از اعضای شورا می‌باشد، جلسات می‌تواند ترجیحاً در محل نهاد موصوف برگزار شود.
شنبه خرداد 1400/03/22 16 الی 18
شنبه تیر 1400/04/19 16 الی 18
شنبه مرداد 1400/05/23 16 الی 18
شنبه شهریور 1400/06/20 16 الی 18
شنبه مهر 1400/07/17 16 الی 18
شنبه آبان 1400/08/22 16 الی 18
شنبه آذر 1400/09/20 16 الی 18
شنبه دی 1400/10/18 16 الی 18
شنبه بهمن 1400/11/23 16 الی 18
شنبه اسفند 1400/12/21 16 الی 18
 
 
  • نوشته شده
  • توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی