آرشیو کارگروه ها

برگزاری جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

با موضوع "بررسی تبصره (1) ماده (16) قانون هوای پاک"؛

برگزاری جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

(13)

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع "بررسی تبصره (1) ماده (16) قانون هوای پاک" برگزار شد.

سه شنبه 29 شهريور 1401
بررسی چالش‌های سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در حوزه مدیریت شهری تبریز

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی مطرح شد؛

بررسی چالش‌های سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در حوزه مدیریت شهری تبریز

(54)

موضوع چالش های سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در حوزه مدیریت شهری تبریز در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.

سه شنبه 18 مرداد 1401
بررسی مشکلات ارائه گواهی بهداشت محصولات صادراتی کشاورزی و صنایع تبدیلی

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد؛

بررسی مشکلات ارائه گواهی بهداشت محصولات صادراتی کشاورزی و صنایع تبدیلی

(71)

مشکلات ارائه گواهی بهداشت محصولات صادراتی کشاورزی و صنایع تبدیلی در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.

چهارشنبه 12 مرداد 1401
بررسی مشکلات ناشی از عدم تایید وثایق املاک صنعتی واحدهای تولیدی برای اخذ تسهیلات

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی؛

بررسی مشکلات ناشی از عدم تایید وثایق املاک صنعتی واحدهای تولیدی برای اخذ تسهیلات

(41)

مشکلات ناشی از عدم تایید وثایق املاک و ماشین‌آلات صنعتی واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات از سوی بانک های عامل در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.

يکشنبه 9 مرداد 1401
بررسی چالش‌های احداث نیروگاه حرارتی با مقیاس کوچک

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان مطرح شد؛

بررسی چالش‌های احداث نیروگاه حرارتی با مقیاس کوچک

(41)

چالش‌های احداث نیروگاه حرارتی با مقیاس کوچک در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.

يکشنبه 12 تير 1401
بررسی مشکلات بیمه‌ای قالیبافان آذربایجان‌شرقی

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان مطرح شد؛

بررسی مشکلات بیمه‌ای قالیبافان آذربایجان‌شرقی

(45)

موضوع مشکلات بیمه‌ای قالیبافان آذربایجان‌شرقی در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.

پنجشنبه 9 تير 1401
بررسی پیشنهاد کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی فعال در تمام حوزه‌ها

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی مطرح شد؛

بررسی پیشنهاد کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی فعال در تمام حوزه‌ها

(56)

موضوع پیشنهاد کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی فعال در تمام حوزه‌ها در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.

چهارشنبه 8 تير 1401
بررسی اعتراض فعالان صنعت چرم به شیوه ارزیابی محموله‌های صادراتی ضایعات پوست گاوی

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان مطرح شد؛

بررسی اعتراض فعالان صنعت چرم به شیوه ارزیابی محموله‌های صادراتی ضایعات پوست گاوی

(39)

موضوع اعتراض فعالان صنعت چرم به شیوه ارزیابی محموله‌های صادراتی ضایعات پوست گاوی در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

سه شنبه 7 تير 1401
بررسی

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد؛

بررسی "طرح پنجره واحد و هوشمند خدمات و مجوزها" با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

(48)

موضوع "طرح پنجره واحد و هوشمند خدمات و مجوزها" با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.

دوشنبه 16 خرداد 1401
بررسی موضوع جرایم مربوط به تقسیط بدهی‌های مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان؛

بررسی موضوع جرایم مربوط به تقسیط بدهی‌های مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی

(61)

موضوع جرایم مربوط به تقسیط بدهی‌های مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.

چهارشنبه 11 خرداد 1401