بررسی چالش‌های تعرفه انرژی صنایع در کارگروه شورای گفتگوی اتاق تبریز
بررسی مشکلات ثبت رسید مالی در کارگروه شورای گفتگوی اتاق تبریز
صدمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی برگزار شد
بررسی چالش‌های صدور کارت بازرگانی در کارگروه شورای گفتگوی اتاق تبریز

بررسی مشکلات ثبت رسید مالی در کارگروه شورای گفتگوی اتاق تبریز

مشکلات ناشی از فاصله زمانی ثبت رسید مالی و ترخیص کالا از گمرک برای صادرکنندگان و واردکنندگان، در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق تبریز بررسی شد.
1402/11/18

صدمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی برگزار شد

یکصدمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی با حضور مالک رحمتی؛ استاندار آذربایجان‌شرقی، سردار اصغر عباسقلی‌زاده؛ فرمانده سپاه عاشورا، یونس ژائله؛ رئیس اتاق بازگانی تبریز و جمعی از مدیران دولتی و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تبریز برگزار شد.
1402/11/12

بررسی چالش‌های صدور کارت بازرگانی در کارگروه شورای گفتگوی اتاق تبریز

چالش‌های ناشی از تغییر و حذف برخی از شاخص‌های احراز صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای متقاضیان صدور کارت بازرگانی با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی در کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق تبریز برگزار شد.
1402/11/11

در کارگروه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد؛
بررسی چالش‌های دریافت کد استاندارد فرآورده‌های نفتی صادراتی صنایع استان

کارگروه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی چالش‌های دریافت کد استاندارد فرآورده‌های نفتی صادراتی صنایع استان با حضور نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگانی از اداره کل استاندارد آذربایجان‌شرقی در اتاق تبریز برگزار شد.
1402/09/20

در نود و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی بررسی شد؛
چالش‌های سرمایه‌گذاری شهری و مشکلات معادن استان

نود و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
1402/09/19

بررسی چالش‌های معادن در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی

کارگروه بررسی چالش‌ها و موانع معادن استان توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی در اتاق تبریز با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد.
1402/08/20

  بررسی چالش‌های تعرفه انرژی صنایع در کارگروه شورای گفتگوی اتاق تبریز

  جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی 1402 با حضور نمایندگانی از سازمان جهاد کشاورزی، شرکت گاز استان، شرکت توزیع نیروی برق استان، شرکت آب و فاضلاب استان و برخی از فعالان اقتصادی استان به‌منظور "بررسی تغییر تعرفه های انرژی واحدهای تولیدی حوزه کشاورزی به صنعتی" در محل اتاق بازرگانی ...
  1402/12/18

  بررسی مشکلات ثبت رسید مالی در کارگروه شورای گفتگوی اتاق تبریز

  مشکلات ناشی از فاصله زمانی ثبت رسید مالی و ترخیص کالا از گمرک برای صادرکنندگان و واردکنندگان، در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق تبریز بررسی شد.
  1402/11/18

  بررسی چالش‌های صدور کارت بازرگانی در کارگروه شورای گفتگوی اتاق تبریز

  چالش‌های ناشی از تغییر و حذف برخی از شاخص‌های احراز صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای متقاضیان صدور کارت بازرگانی با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی در کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق تبریز برگزار شد.
  1402/11/11

  در کارگروه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد؛
  بررسی چالش‌های دریافت کد استاندارد فرآورده‌های نفتی صادراتی صنایع استان

  کارگروه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی چالش‌های دریافت کد استاندارد فرآورده‌های نفتی صادراتی صنایع استان با حضور نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگانی از اداره کل استاندارد آذربایجان‌شرقی در اتاق تبریز برگزار شد.
  1402/09/20

  بررسی چالش‌های معادن در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی

  کارگروه بررسی چالش‌ها و موانع معادن استان توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی در اتاق تبریز با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد.
  1402/08/20

  توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی صورت گرفت؛
  بررسی چالش‌های صنایع در حوزه سرمایه‌گذاری انرژی خورشیدی

  کارگروه بررسی چالش‌های سرمایه‌گذاری صنایع در حوزه تامین برق از طریق نصب پانل‌های خورشیدی توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی در اتاق تبریز برگزار شد.
  1402/08/17

   گزارش و مصوبات نودمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

   مصوبات نودمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/07/27 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.
   1401/07/27

   گزارش و مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

   مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/06/20 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.
   1401/06/20

   گزارش و مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

   مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/05/22 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.
   1401/05/22

   گزارش و مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

   مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/03/22 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.
   1401/03/22

   گزارش و مصوبات هشتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

   مصوبات هشتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/02/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.
   1401/02/29

   گزارش و مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

   مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/02/24 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.
   1401/02/24

    نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری
    رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار

    گفتنی است این موضوع پیرو طرح موضوع در شورای گفتگوی آذربایجان شرقی و طی برگزاری جلساتی با حضور نماینده اتاق تبریز در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بیان شده است.
    دوشنبه ششم دي 1400

     نظرسنجی

     نتایج

     آمار بازدید سایت

     425
     امــروز
     707
     دیـــروز
     5306
     مــاه جــاری
     40956
     آمــار کــلی