بانک های خصوصی موانع موجود در زمینه پرداخت تسهیلات را رفع کنند
۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای حفظ چرخه‌ی تولید در استان نیاز است
گزارش تصویری؛ برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی
جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

رئیس کل بانک مرکزی:
بانک های خصوصی موانع موجود در زمینه پرداخت تسهیلات را رفع کنند

رئیس کل بانک مرکزی انتقادها از عملکرد بانک‌های خصوصی را به حق دانست و افزود: این بانک‌ها با وجود مشکلات خاص خود باید توجه ویژه‌ای به حل مشکلات و نقایص عملکردی به ویژه در زمینه پرداخت تسهیلات داشته باشند.
1401/02/29

رییس اتاق تبریز در جلسه فوق العاده شورای گفتگوی آذربایجان شرقی:
۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای حفظ چرخه‌ی تولید در استان نیاز است

رییس اتاق تبریز گفت: اکنون نیازمند ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی هستیم تا چرخه‌ی تولید در استان حفظ شود.
1401/02/29

گزارش تصویری؛
برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

جلسه فوق العاده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با حضور رییس کل بانک مرکزی در اتاق تبریز برگزار شد.
1401/02/29

رییس اتاق تبریز تاکید کرد:
ضرورت برنامه ریزی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به دنبال حذف ارز ترجیحی

رییس اتاق تبریز، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از مهم ترین ضروریات پس از حذف ارز ترجیحی دانست.
1401/02/24

گزارش تصویری؛
برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد.
1401/02/24

رییس اتاق تبریز تشریح کرد:
وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی آذربایجان شرقی

رییس اتاق تبریز گفت: شاخص‌های اقتصادی آذربایجان شرقی در وضعیت چندان خوبی قرار ندارند.
1401/02/01

  جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

  جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی به منظور بررسی و جمع بندی مشکلات حوزه بانکی در محل اتاق بازرگانی برگزار شد.
  1401/02/28

  در جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی؛
  بررسی مشکلات اخذ پروانه واحدهای تولیدی مستقر در منطقه کجوار تبریز

  مشکلات اخذ پروانه شهرداری و صنعتی واحدهای تولیدی مستقر در منطقه کجوار تبریز در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت.
  1401/02/17

  در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان مطرح شد؛
  بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی به اخذ عوارض آزادراه تبریز- سهند

  اعتراض واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شهید سردار سلیمانی به اخذ عوارض آزادراه تبریز-سهند در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.
  1401/02/07

  در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان مطرح شد؛
  بررسی پیامدهای حذف ارز ترجیحی و مشکلات کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی

  موضوع پیامدهای حذف ارز ترجیحی و مشکلات کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی استان در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان مورد بررسی قرار گرفت.
  1401/01/21

  گزارش تصویری؛ برگزاری کارگاه آموزشی امور مالیاتی با رویکرد نحوه ثبت دستگاه های کارتخوان در سامانه امور مالیاتی و آشنایی با قوانین مرتبط با تراکتش های بانکی و جرایم مالیاتی

  کارگاه آموزشی امور مالیاتی با رویکرد نحوه ثبت دستگاه های کارتخوان در سامانه امور مالیاتی و آشنایی با قوانین مرتبط با تراکتش های بانکی و جرایم مالیاتی در محل اتاق تبریز به قورت حضوری و مجازی برگزار شد.
  1400/12/18

  در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد؛
  بررسی موضوع عدم الزام حذف کامل نسخه‌های کاغذی

  اعتراض اعضای انجمن داروسازان آذربایجان شرقی به عدم الزام حذف کامل نسخه‌های کاغذی دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی و عدم تسویه مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.
  1400/12/15

   گزارش و مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

   مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/02/01 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.
   1401/02/01

   گزارش و مصوبات هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

   مصوبات هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/12/25 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.
   1400/12/25

   گزارش و مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

   مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/12/21 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.
   1400/12/21

   گزارش و مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

   مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/11/23 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.
   1400/11/23

   گزارش و مصوبات هشتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

   مصوبات هشتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/10/18 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.
   1400/10/18

   گزارش و مصوبات هفتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

   مصوبات هفتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/09/20 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.
   1400/09/20

    نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری
    رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار

    گفتنی است این موضوع پیرو طرح موضوع در شورای گفتگوی آذربایجان شرقی و طی برگزاری جلساتی با حضور نماینده اتاق تبریز در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بیان شده است.
    دوشنبه ششم دي 1400

     نظرسنجی

     نتایج

     آمار بازدید سایت

     4
     امــروز
     11
     دیـــروز
     1210
     مــاه جــاری
     12872
     آمــار کــلی