ضرورت هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی در راستای تحقق شعار سال
چالش‌های تاخیر در تخصیص ارز نیمایی به واحدهای تولیدی و تجاری
بررسی چالش‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه
ضرورت پرهیز از موازی‌کاری بین سازمان ملی استاندارد و وزارت میراث فرهنگی

در نود و پنجمین جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت مطرح شد؛
ضرورت هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی در راستای تحقق شعار سال

در نود و پنجمین جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت بر ضرورت هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی در راستای تحقق شعار سال تاکید شد.
1402/03/06

توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی صورت گرفت؛
چالش‌های تاخیر در تخصیص ارز نیمایی به واحدهای تولیدی و تجاری

چالش‌ها و مشکلات تاخیر در تخصیص ارز نیمایی به واحدهای تولیدی و تجاری با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز بررسی شد.
1402/03/03

به همت دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان صورت گرفت؛
بررسی چالش‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه

چالش‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز بررسی شد.
1402/02/24
1402/02/20

نود و چهارمین نشست شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد
نود و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، نود و چهارمین نشست شورای گفتگوی استان با حضور مسئولان دولتی، قضایی و فعالان بخش خصوصی استان در محل این اتاق برگزار شد.
1401/12/21

با موضوع بررسی دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی؛
جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی تشکیل شد

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی دستورالعمل صدور صورت‌حساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی تشکیل شد.
1401/12/03

  توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی صورت گرفت؛
  چالش‌های تاخیر در تخصیص ارز نیمایی به واحدهای تولیدی و تجاری

  چالش‌ها و مشکلات تاخیر در تخصیص ارز نیمایی به واحدهای تولیدی و تجاری با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز بررسی شد.
  1402/03/03

  به همت دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان صورت گرفت؛
  بررسی چالش‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه

  چالش‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز بررسی شد.
  1402/02/24
  1402/02/20

  با موضوع بررسی دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی؛
  جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی تشکیل شد

  جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی دستورالعمل صدور صورت‌حساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی تشکیل شد.
  1401/12/03

  با موضوع مدیریت پسماند ضایعات واحدهای چرم‌سازی؛
  جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

  جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع مدیریت پسماند ضایعات واحدهای چرم‌سازی استان برگزار شد.
  1401/11/17

  با موضوع «بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی»؛
  جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

  جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی مراتب اعتراض فعالین اقتصادی در خصوص بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی برگزار شد.
  1401/10/10

   گزارش و مصوبات نودمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

   مصوبات نودمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/07/27 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.
   1401/07/27

   گزارش و مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

   مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/06/20 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.
   1401/06/20

   گزارش و مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

   مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/05/22 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.
   1401/05/22

   گزارش و مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

   مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/03/22 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.
   1401/03/22

   گزارش و مصوبات هشتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

   مصوبات هشتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/02/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.
   1401/02/29

   گزارش و مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

   مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/02/24 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.
   1401/02/24

    نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری
    رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار

    گفتنی است این موضوع پیرو طرح موضوع در شورای گفتگوی آذربایجان شرقی و طی برگزاری جلساتی با حضور نماینده اتاق تبریز در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بیان شده است.
    دوشنبه ششم دي 1400

     نظرسنجی

     نتایج

     آمار بازدید سایت

     6
     امــروز
     4
     دیـــروز
     684
     مــاه جــاری
     31396
     آمــار کــلی