آرشیو کارگروه ها

جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

(50)

موضوع مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

شنبه 7 خرداد 1401
جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

(139)

جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی به منظور بررسی و جمع بندی مشکلات حوزه بانکی در محل اتاق بازرگانی برگزار شد.

چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401
بررسی مشکلات اخذ پروانه واحدهای تولیدی مستقر در منطقه کجوار تبریز

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی؛

بررسی مشکلات اخذ پروانه واحدهای تولیدی مستقر در منطقه کجوار تبریز

(159)

مشکلات اخذ پروانه شهرداری و صنعتی واحدهای تولیدی مستقر در منطقه کجوار تبریز در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت.

شنبه 17 ارديبهشت 1401
بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی به اخذ عوارض آزادراه تبریز- سهند

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان مطرح شد؛

بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی به اخذ عوارض آزادراه تبریز- سهند

(163)

اعتراض واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شهید سردار سلیمانی به اخذ عوارض آزادراه تبریز-سهند در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.

چهارشنبه 7 ارديبهشت 1401
بررسی پیامدهای حذف ارز ترجیحی و مشکلات کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان مطرح شد؛

بررسی پیامدهای حذف ارز ترجیحی و مشکلات کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی

(155)

موضوع پیامدهای حذف ارز ترجیحی و مشکلات کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی استان در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان مورد بررسی قرار گرفت.

يکشنبه 21 فروردين 1401
 گزارش تصویری؛ برگزاری کارگاه آموزشی امور مالیاتی با رویکرد نحوه ثبت دستگاه های کارتخوان در سامانه امور مالیاتی و آشنایی با قوانین مرتبط با تراکتش های بانکی و جرایم مالیاتی

گزارش تصویری؛ برگزاری کارگاه آموزشی امور مالیاتی با رویکرد نحوه ثبت دستگاه های کارتخوان در سامانه امور مالیاتی و آشنایی با قوانین مرتبط با تراکتش های بانکی و جرایم مالیاتی

(100)

کارگاه آموزشی امور مالیاتی با رویکرد نحوه ثبت دستگاه های کارتخوان در سامانه امور مالیاتی و آشنایی با قوانین مرتبط با تراکتش های بانکی و جرایم مالیاتی در محل اتاق تبریز به قورت حضوری و مجازی برگزار شد.

چهارشنبه 18 اسفند 1400
بررسی موضوع عدم الزام حذف کامل نسخه‌های کاغذی

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد؛

بررسی موضوع عدم الزام حذف کامل نسخه‌های کاغذی

(73)

اعتراض اعضای انجمن داروسازان آذربایجان شرقی به عدم الزام حذف کامل نسخه‌های کاغذی دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی و عدم تسویه مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

يکشنبه 15 اسفند 1400
بررسی اعتراض صاحبان بنگاه های صنعتی و خدماتی به افزایش قیمت گاز مصرفی و نحوه محاسبه قبوض گاز واحدها

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی؛

بررسی اعتراض صاحبان بنگاه های صنعتی و خدماتی به افزایش قیمت گاز مصرفی و نحوه محاسبه قبوض گاز واحدها

(24)

بررسی اعتراض صاحبان بنگاه های صنعتی و خدماتی به افزایش قیمت گاز مصرفی و نحوه محاسبه قبوض گاز واحدها در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

شنبه 14 اسفند 1400
مشکل معافیت واحدهای تولیدی شهرک صنعتی آخولا حل شد

در جلسه کارگروه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگوی استان؛

مشکل معافیت واحدهای تولیدی شهرک صنعتی آخولا حل شد

(158)

در جلسه کارگروه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی، مشکل معافیت واحدهای تولیدی شهرک صنعتی آخولا با توافق اداره کل امور مالیاتی و شرکت شهرک های صنعتی استان مرتفع شد.

يکشنبه 8 اسفند 1400
جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان برگزار شد

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان برگزار شد

(27)

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور نمایندگانی از سازمان محیط زیست استان، شرکت آب و فاضلاب استان، شرکت شهرک های صنعتی استان، فرمانداری بناب، اداره محیط زیست شهرستان بناب، آبفای شهرستان بناب، انجمن صنفی کارفرمائی واحدهای تولیدی کشمش شهرستان های جنوب استان جهت بررسی موضوع "بررسی مشکلات محیط زیست واحدهای تولیدی و فراوری کشمش شهرستان بناب" در محل اتاق تبریز برگزار شد.

سه شنبه 3 اسفند 1400