آرشیو کارگروه ها

شاخص های نامناسب استان در گزارش پایش محیط کسب و کار بررسی شد

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی؛

شاخص های نامناسب استان در گزارش پایش محیط کسب و کار بررسی شد

(52)

شاخص های نامناسب آذربایجان شرقی در گزارش پایش ملی محیط کسب و کار در زمستان ۹۹ بررسی شد.

دوشنبه 8 شهريور 1400
جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد

با موضوع بررسی عدم اجرای اساسنامه همسان شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی؛

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد

(60)

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی عدم اجرای تیپ اساسنامه همسان شرکت های خدماتی شهرک ها و نواحی صنعتی برگزار شد.

شنبه 9 مرداد 1400
کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد

با موضوع بررسی اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار؛

کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد

(59)

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار برگزار شد.

سه شنبه 5 مرداد 1400
دلایل افزایش بی رویه قیمت سیمان و مشکلات ناشی از آن بررسی شد

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی؛

دلایل افزایش بی رویه قیمت سیمان و مشکلات ناشی از آن بررسی شد

(122)

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع " بررسی دلایل افزایش بی رویه قیمت سیمان و مشکلات صنعت احداث از این افزایش قیمت ها " برگزار شد.

شنبه 2 مرداد 1400
در جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی؛ مشکلات تامین ورق فولادی واحد های تولیدی استان بررسی شد

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی؛ مشکلات تامین ورق فولادی واحد های تولیدی استان بررسی شد

(44)

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی مشکلات تامین مواد اولیه (ورق فولادی) واحد های تولیدی استان برگزار شد.

شنبه 12 تير 1400
جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

با موضوع بررسی مشکلات صادرکنندگان در گمرک گوربولاغ ترکیه؛

جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

(57)

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان در گمرک گوربولاغ ترکیه (مبدا گمرک بازرگان) برگزار شد.

چهارشنبه 9 تير 1400
مشکلات ناشی از عدم اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده بررسی شد

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی؛

مشکلات ناشی از عدم اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده بررسی شد

(50)

جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع « بررسی مشکلات ناشی از عدم اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده» برگزار شد.

سه شنبه 8 تير 1400
جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

(84)

جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع « بررسی مراتب اعتراض فعالین اقتصادی به قطعی های اخیر برق در استان و مشکلات اخذ مجوزهای احداث نیروگاه برق در شهرک های صنعتی» برگزار شد.

پنجشنبه 20 خرداد 1400
جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

(58)

جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع « بررسی مشکلات ناشی از ابلاغ بخشنامه وزارت صمت در خصوص تفویض اختیار صدور معافیت ماشین آلات دست دوم مورد نیاز واحدهای تولیدی به استان ها، موضوع بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی» برگزار شد.

چهارشنبه 19 خرداد 1400
جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

(38)

جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع «مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص انجام معاینات دوره ای مرکز بهداشت محیط در دوران شیوع بیماری کرونا» برگزار شد.

سه شنبه 18 خرداد 1400