آرشیو کارگروه ها

 نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد

با موضوع بررسی شاخص های اقتصادی استان؛

نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد

(55)

دومین نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی شاخص های اقتصادی استان برگزار شد.

شنبه 15 آبان 1400
جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد

(45)

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع « بررسی مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار و معافیت این مزایا و حق بیمه سهم حقوق بگیران از موضوع ماده (83) قانون مالیات های مستقیم» برگزار شد.

دوشنبه 10 آبان 1400
جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد

(44)

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع « بررسی مراتب اعتراض فعالین اقتصادی به الزام ارائه گواهی مبدا و گواهی بازرسی کالاهای وارداتی از سوی بانک های عامل در زمان صدور کد ساتا » برگزار شد.

يکشنبه 9 آبان 1400
جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد

با موضوع بررسی شاخص های اقتصادی استان؛

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد

(76)

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی شاخص های اقتصادی استان برگزار شد.

پنجشنبه 6 آبان 1400
جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

(38)

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی مراتب اعتراض واحد های تولیدی به مشکلات ایجاد شده در خصوص ضرورت ثبت چک های بنفش جدید در سامانه صیاد برگزار شد.

پنجشنبه 8 مهر 1400
جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد

(56)

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی تبعات حذف ماده (۱۱) دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری در اصلاحیه این دستورالعمل با حضور نمایندگان دادگستری استان، اتاق بازرگانی کرمان، بانک های عامل ملی، ملت، سپه، صنعت و معدن و کشاورزی، شرکت شهرک های صنعتی استان در محل اتاق بازرگانی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

چهارشنبه 7 مهر 1400
مشکلات ناشی از افزایش بهاء گاز صنایع مورد بررسی قرار گرفت

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی؛

مشکلات ناشی از افزایش بهاء گاز صنایع مورد بررسی قرار گرفت

(56)

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی مسائل و مشکلات ناشی از افزایش بهاء گاز صنایع و تبعات ناشی از آن برگزار شد.

چهارشنبه 7 مهر 1400
دلایل کمبود نهاده های دام و طیور بررسی شد

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی؛

دلایل کمبود نهاده های دام و طیور بررسی شد

(51)

دلایل کمبود نهاده های دام و طیور و مشکلات ناشی از آن در جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت.

يکشنبه 14 شهريور 1400
مشکلات زیرساختی برق شهرک هاشمی رفسنجانی بررسی شد

در جلسه کارگروه شورای گفتگو؛

مشکلات زیرساختی برق شهرک هاشمی رفسنجانی بررسی شد

(71)

مشکلات زیرساختی برق شهرک هاشمی رفسنجانی در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی بررسی شد.

شنبه 13 شهريور 1400
جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

با موضوع بررسی مشکلات زیرساختی حوزه آب شهرک هاشمی رفسنجانی؛

جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

(290)

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی مشکلات زیرساختی حوزه آب شهرک هاشمی رفسنجانی برگزار شد.

چهارشنبه 10 شهريور 1400