آرشیو کارگروه ها

بررسی درخواست حذف عوارض تابلوهای تبلیغاتی صنوف وابسته به گردشگری

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان مطرح شد؛

بررسی درخواست حذف عوارض تابلوهای تبلیغاتی صنوف وابسته به گردشگری

(22)

درخواست حذف عوارض تابلوهای تبلیغاتی صنوف وابسته به گردشگری در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان مورد بررسی قرار گرفت.

پنجشنبه 7 بهمن 1400
جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

(28)

مراتب اعتراض اعضای اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی و نحوه رسیدگی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از این صنف توسط ماموران امور مالیاتی در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

يکشنبه 3 بهمن 1400
بررسی مشکلات ناشی از کاهش ۳۰درصدی برق صنایع استان در زمستان۱۴۰۰

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی مطرح شد؛

بررسی مشکلات ناشی از کاهش ۳۰درصدی برق صنایع استان در زمستان۱۴۰۰

(24)

مشکلات ناشی از کاهش ۳۰ درصدی برق صنایع آذربایجان شرقی در زمستان۱۴۰۰ در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.

شنبه 4 دي 1400
بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه گردشگری آذربایجان شرقی

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان انجام شد؛

بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه گردشگری آذربایجان شرقی

(51)

چالش‌ها و راهکارهای توسعه گردشگری آذربایجان‌شرقی در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.

چهارشنبه 1 دي 1400
بررسی تبعات حذف برخی از پوشش بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد؛

بررسی تبعات حذف برخی از پوشش بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

(33)

تبعات ناشی از حذف برخی از پوشش های مربوط به بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.

سه شنبه 30 آذر 1400
بررسی مشکلات قانون مالیات‌های مستقیم سازندگان مسکن آذربایجان‌شرقی

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان انجام شد؛

بررسی مشکلات قانون مالیات‌های مستقیم سازندگان مسکن آذربایجان‌شرقی

(45)

مشکلات سازندگان مسکن آذربایجان شرقی در خصوص تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.

شنبه 27 آذر 1400
دلایل عدم صدور پروانه بهره برداری برای شرکت های پارک علم و فناوری بررسی شد

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی؛

دلایل عدم صدور پروانه بهره برداری برای شرکت های پارک علم و فناوری بررسی شد

(43)

دلایل عدم صدور پروانه بهره برداری برای شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان بررسی شد.

دوشنبه 15 آذر 1400
چالش های صنایع استان به دلیل قطعی گاز بررسی شد

در کارگروه شورای گفتگوی استان؛

چالش های صنایع استان به دلیل قطعی گاز بررسی شد

(22)

چالش های صنایع استان به دلیل قطعی گاز با موضوع « برنامه اولویت بندی قطع گاز شرکت های فولادی توسط وزارت نفت» مورد بررسی کارگروه شورای گفتگوی استان قرار گرفت.

چهارشنبه 10 آذر 1400
موضوع « الزام استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح برای تمامی ساختمان ها» بررسی شد

در کارگروه شورای گفتگوی استان؛

موضوع « الزام استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح برای تمامی ساختمان ها» بررسی شد

(34)

در کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، موضوع « الزام استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح برای تمامی ساختمان ها» بررسی شد.

دوشنبه 8 آذر 1400
امکان سنجی ایجاد خوشه تولید و صادرات پوشاک در آذربایجان شرقی

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان مطرح شد؛

امکان سنجی ایجاد خوشه تولید و صادرات پوشاک در آذربایجان شرقی

(48)

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، موضوع امکان سنجی ایجاد خوشه تولید و صادرات پوشاک در استان مطرح شد.

چهارشنبه 3 آذر 1400