آرشیو آخرین اخبار

هشتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

هشتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

(29)

هشتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در اتاق تبریز برگزار شد.

شنبه 23 بهمن 1400
برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

گزارش تصویری؛

برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

(27)

هشتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد.

شنبه 23 بهمن 1400
جلسه هم اندیشی دبیرخانه های شورای گفتگوی آذربایجان شرقی و اردبیل برگزار شد

جلسه هم اندیشی دبیرخانه های شورای گفتگوی آذربایجان شرقی و اردبیل برگزار شد

(38)

جلسه هم اندیشی دبیرخانه شورای گفتگوی استان های آذربایجان شرقی و اردبیل جهت هماهنگی و همکاری بیشتر دو دبیرخانه برگزار شد.

سه شنبه 19 بهمن 1400
جمع آوری موانع فرایند های اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاهای اجرایی استان

جمع آوری موانع فرایند های اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاهای اجرایی استان

(164)

بر اساس نتایج به دست آمده از طرح پایش کسب و کار استان آذربایجان شرقی در فصل پاییز سال جاری، شاخص موانع در فرایند های اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی جزو پایین ترین امتیاز در این طرح بوده؛ لذا دبیرخانه شورای گفتگوی استان به منظور بررسی چالش های موجود در این شاخص و طرح موضوع در جلسات شورای گفتگوی استان، اقدام به جمع آوری مشکلات موجود در این حوزه نموده است.

پنجشنبه 14 بهمن 1400
هشتادمین نشست شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

هشتادمین نشست شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

(49)

هشتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در اتاق تبریز برگزار شد.

شنبه 18 دي 1400
برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

گزارش تصویری؛

برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

(136)

هشتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد.

شنبه 18 دي 1400
«رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار» ابلاغ ملی شد

با پیگیری های شورای گفتگوی آذربایجان شرقی؛

«رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار» ابلاغ ملی شد

(32)

طی مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، پیگیری های دبیرخانه استان در خصوص موضوع «رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار» توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری نتیجه داد.

دوشنبه 6 دي 1400
کسب رتبه اول کشوری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

کسب رتبه اول کشوری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

(44)

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با کسب امتیاز کامل توانست، رتبه اول کشوری را به دست آورد.

شنبه 27 آذر 1400
هفتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد

هفتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد

(48)

هفتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

شنبه 20 آذر 1400
برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

گزارش تصویری؛

برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

(84)

هفتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد.

شنبه 20 آذر 1400