مهمترین دستاوردها

مهمترین دستاوردهای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
 
ردیف عنوان دستاورد سال تحقق مستندات
1
1. موضوع مربوطه در شصتمین نشست شورای استان که در تاریخ 99/04/28  در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد. 2. 2. دستور جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی استان با موضوع: "با توجه به اینکه برخی از واحدهای نورد استان تعهدات ارزی صادرات خود را انجام داده اند، لیکن تا کنون موفق به دریافت مالیات بر ارزش افزوده حاصل از صادرات خود نشده اند که حق قانونی آنهاست و باعث تضعیف گردش مالی این واحدها در این شرایط اقتصادی دشوار می گردد."
3. مصوبه: اداره امور مالیاتی استان مطابق ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده حاصل از صادرات واحدهای نوردی که تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند مسترد نماید.
4. مصوبه طی نامه شماره 99/337 مورخ 99/05/06 به اداره امور مالیاتی ارسال گردید.
5. پیگیری طی نامه شماره 99/989 مورخ  99/10/9 از اداره امور مالیاتی و انجمن فولاد استان صورت گرفت.

6. اداره امور مالیاتی طی نامه شماره 105/300/10471/ص مورخ 99/10/16 اعلام نمود: مالیات بر ارزش افزوده حاصل از صادرات واحدهای نوردی که تعهدات ارزی خود را ایفا نموده و در سامانه های ذیربط درج کرده اند مسترد می گردد.
 
1399
2
1. موضوع مربوطه در شصتمین نشست شورای استان که در تاریخ 99/04/28  در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
2. دستور جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی استان با موضوع: "
اغلب واحدهای نورد استان به دلیل نحوه عرضه مواد اولیه در بورس موفق به خرید مواد اولیه لازم خود در بورس نمی شوند و ناچارا مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می نمایند. لیکن به دلیل عدم عرضه محصولات خود در بورس کالا، به تعزیرات حکومتی معرفی و محکوم به پرداخت جرایم بسیار سنگین می گردند. همچنین انتظار در صفهای 2 الی 3 ماهه برای دریافت مواد اولیه برای واحدهای تولیدی توجیح اقتصادی ندارد و این واحدها را مجبور می کند مواد اولیه لازم خود را از بازار آزاد تهیه نمایند."
3. مدیرکل تعزیرات استان تا تعیین تکلیف و اصلاح دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار از هر گونه اقدام در خصوص واحدهای نورد معرفی شده خودداری نماید.
4. مصوبه طی نامه شماره 99/337 مورخ 99/05/06 به اداره امور مالیاتی ارسال گردید.
5. پیگیری طی نامه شماره 99/989 مورخ  99/10/9 از اداره تعزیرات استان و انجمن فولاد استان صورت گرفت.
6. بر اساس اعلام انجمن صنایع فولاد استان، پس از ابلاغ مصوبه شورا همکاری لازم از سوی اداره کل تعزیرات استان با واحدهای نوردی استان تا تعیین تکلیف و اصلاح دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار انجام می گیرد.

 
1399 -
3 1. موضوع مربوطه در شصتمین نشست شورای استان که در تاریخ 99/04/28  در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
2. دستور جلسه با موضوع 
بررسی مشکلات ارزی فعالین اقتصادی در ارتباط با بخشنامه های بانک مرکزی: "در سال 1397 واحدهای تولیدی می توانستند تمامی ارز حاصل از صادرات خود را صرف واردات مواد اولیه لازم نموده و رفع تعهد ارزی نمایند. در حالیکه در بخشنامه اخیر فقط 30 درصد از صادرات خود را می توانند واردات انجام دهند که این موضوع باعث گردیده خیلی از واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه خود به نیما مراجعه کنند. چون سی درصد کفاف تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی را نمی دهد. این در حالیست تخصیص ارزی برای این واردات صورت نگرفته و واردات در مقابل صادرات انجام شده است."
3. مصوبه:
 بانک مرکزی همانند سال 1397 امکانی برای واحدهای تولیدی ایجاد نماید تا بتوانند 100%  ارز حاصل از صادرات خود را صرف واردات مواد اولیه خود و واحدهای تولیدی دیگر نموده و رفع تعهد ارزی نمایند.
4. صورتجلسه و پیشنهادات طی نامه شماره 99/334 مورخ 99/5/6 به دبیرخانه ملی و اعضای شورا ارسال گردید.
5. برابر بند 1-2- تصمیمیات 177 ستاد هماهنگی اقتصادی ریاست جمهوری در مورخ 99/08/06 واردکننده می تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرات خود یا غیر به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات یا تهاتر تامین نماید.
1399
4
1. موضوع مربوطه در شصت و یکمین نشست شورای استان که در تاریخ 99/05/30  در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
2. 
بررسی مشکلات عدم امکان صدور و تمدید کارت بازرگانی از سامانه جدید جامع تجارت
3. استانداری طی نامه ای به ستاد ملی کرونا، درخواست نماید، تا اصلاح ساختار کلی سامانه جامع تجارت صدور و تمدید کارت بازرگانی طبق روال گذشته از سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند انجام گیرد.
4. صورتجلسه طی نامه شماره 99/420 مورخ 99/06/05 به دبیرخانه ملی و اعضای اصلی ارسال شد.
5. پیگیری مصوبه طی نامه شماره 99/989 مورخ  99/10/9 به استانداری ارسال گردید.
6. بر اساس اعلام واحد صدور کارت بازرگانی تا رفع مشکلات سامانه جامع تجارت، تمدید و صدور کارت بازرگانی از سامانه هوشمند کارت بازرگانی انجام می گیرد.

 
1399 -
5
1. موضوع مربوطه در شصت و دومین نشست شورای استان که در تاریخ 99/06/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
2. 
بررسی عدم اجرای دستورالعمل ثبت تبدیل شرکت های تجاری موضوع"بخشنامه شماره 16624/3392 مورخ 23/02/99 معاونت حقوقی رییس جمهور"
3. به منظور اجرای تصویبنامه شماره 16624/3392 هیئت وزیران و دستورالعمل ابلاغیه معاونت رئیس جمهور زیرساخت های سامانه ثبت شرکت ها جهت تبدیل شرکت های موضوع ماده (20) قانون تجارت به یکدیگر در اسرع وقت فراهم گردد.

4. صورتجلسه طی نامه شماره 99/517 مورخ 99/07/02 به دبیرخانه ملی و اعضای اصلی ارسال شد.
5. دستورالعمل ثبت تبدیل شرکت های تجاری به شماره 99/190955 در تاریخ 99/11/01 ابلاغ گردید. بر اساس اعلام اداره ثبت شرکت ها در اردیبهشت ماه سال 1400 تبدیل انواع شرکت ها به یکدیگر در سامانه ثبت شرکت ها فراهم شد.
 
1400
6
1. موضوع در شصت و سومین نشست شورا در تاریخ 99/08/01 شورای استان طرح شد.
2. دستور جلسه: بررسی موضوع دریافت اجاره اراضی بسترهای مسیل از معدنکاران، توسط شرکت آب منطقه ای استان
3. مصوبه: شرکت آب منطقه ای استان از دریافت اجاره (باعنوان بستر مسیل) از معدنکاران خودداری نماید و در صورت تعرض و تخریب بستر مسیل رودخانه ها نیز، متخلفان را به قوه قضائیه معرفی نماید.
4. صورتجلسه طی نامه شماره 99/667 مورخ 99/08/01 به دبیرخانه ملی، اعضای اصلی و شرکت آب منطقه ای و خانه معدن ارسال شد.
5. طی پیگیری انجام شده از خانه معدن استان، این مجموعه اعلام نمود، شرکت آب منطقه ای از زمان ابلاغ مصوبه را اجرا می کند.

 
1399 -
7
1. موضوع مربوطه در شصت و چهارمین نشست شورای استان که در تاریخ 99/08/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
2. دستور جلسه: مشکلات ترافیک جاده آذرشهر برای پرسنل کارخانه های مستقر در شهرک شهید سلیمی تبریز
3. مصوبه: اداره کل راه آهن منطقه آذربایجان اقدامات لازم جهت استفاده از ظرفیت بالفعل قطار تبریز به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برای خدمت رسانی به حمل و نقل مسافربه شهرک صنعتی شهید سلیمی صورت پذیرد.
4. صورتجلسه طی نامه شماره 99/797 مورخ 99/10/09 به شکرت شهرک ها، ادارات راهداری و راه آهن استان ارسال شد

5. پیگیری مصوبه طی نامه شماره 99/797 مورخ  99/10/1 به استانداری ارسال گردید.
6. پیگیری مصوبه طی نامه شماره 99/989 مورخ  99/10/9 به شرکت شهرک های استان ارسال گردید.
7. نامه شماره 39/10044/ص مورخ 99/10/11 اداره کل راهآهن آذربایجان به دبیرخانه شورا در راستای اعلام پیگیری موضوع
8. نامه شماره 33282-11شرکت شهرک ها به استانداری در تاریخ 99/10/23
9. بر اساس اعلام شرکت خدماتی ششهرک سلیمی از 20 دی ماه سال 1399 قطار در دو شیفت جهت جابجایی نیروی انسانی شهرک سلیمی فعالیت می نماید.
1399    
8
1. موضوع مربوطه در شصت و پنجمین نشست شورای استان که در تاریخ 99/09/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
2. دستور جلسه: 
بررسی ظرفیت ها و چالش های مناطق مرزی آذربایجان شرقی و ارائه راهکار جهت توسعه روابط تجاری استان با کشورهای هم مرز
3. مصوبه: برگزاری وبینار با کشور آذربایجان در اسرع وقت، به منظور برنامه ریزی توسعه روابط دو کشور

4. به همت اتاق بازرگانی تبریز در وبیناری در تاریخ 25/10/99 با حضور هیات رئیسه اتاق و اعضای کنفدراسیون ملی سازمان های کارآفرینان جمهوری آذربایجان برگزار شد..
در این راستا بهمن ماه سال 99 استاندار آذربایجان شرقی از سوی وزیر صمت به عنوان رئیس توسعه تجارت ایران و آذربایجان منصوب گردید.

 
1399
9

1. موضوع مربوطه در شصت و شصتمین نشست شورای استان که در تاریخ 99/10/25 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
2. دستور جلسه: 
3. مصوبه: 
وزرات صمت در راستای افزایش سهمیه گندم استان با مد نظر قراردادن تعدد واحدهای شیرینی و شکلات استان تصمیماتی اتخاذ نماید.
4. مصوبات جلسه در تاریخ 99/10/22 به انجمن صنایع غذایی استان ارسال شد.
5. نامه پیگیری در تاریخ 99/12/16 به انجمن صنایع غذایی استان ارسال شد.
6. انجمن صنایع غذایی استان طی نامه شماره 99/3400 مورخ 99/12/26 اعلام نمود: پیرو مذاکرات صورت گرفته شده در سفر وزیر محترم صمت و معاونین با همکاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آرد کیفی مورد نیاز استان تامین و و سهمیه گندم استان افزایش یافت.

 
1399
10
1. موضوع مربوطه در شصت و هفتمین نشست شورای استان که در تاریخ 99/10/25 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
2. دستور جلسه: 
بررسی ظرفیت ها و چالش های مناطق مرزی آذربایجان شرقی و ارائه راهکار جهت توسعه روابط تجاری استان با کشورهای هم مرز (جمهوری ارمنستان)

3. مصوبه: انعقاد قرارداد فی ما بین اتاق بازرگانی و منطقه آزاد ارس در خصوص افتتاح دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی تبریز در جلفا و نوردوز جهت ارائه خدمات صدور گواهی مبدا و کارت بازرگانی
4. با حضور سفیر ایران در ارمنستان و رئیس منطقه آزاد ارس در اتاق تبریز تفاهمنامه همکاری اتاق تبریز و منطقه آزاد ارس در تاریخ 25/11/99 منعقد گردید و از اسفند ماه سال 1399 دفتر نمایندگی اتاق تبریز جهت ارائه خدمات صدور کارت بازرگانی و گواهی مبدا در منطقه آزاد ارس دایر شده است.
 
1399
11
1. موضوع مربوطه در شصت و شصتمین نشست شورای استان که در تاریخ 99/09/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
2. دستور جلسه: بررسی دلایل افزایش قیمت کرایه حمل و نقل جاده ای
3. مصوبه: به منظور عدم کمبود در ناوگان حمل و نقل جاده ای استان، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان راهکاری ارائه نماید، تا کامیون های ثبت نام شده در سامانه اسقاط تا تحویل کامیون های وارداتی، به فعالیت خود ادامه دهند.

4. مصوبات جلسه در تاریخ 99/10/06 به اعضای اصلی،دبیرخانه ملی و دستگاه های مربوطه استان ارسال شد.
5. نامه پیگیری در تاریخ 99/12/16 به راهداری استان ارسال شد.

6. بر اساس نامه شماره 163248/71 مورخ 99/11/18 اداره راهداری استان، کامیون های ثبت نام شده در سامانه اسقاط تا تحویل کامیون جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
 
1399
12
1. موضوع مربوطه در هفتادمین  نشست شورای استان که در تاریخ 99/12/23 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
2. دستور جلسه: بررسی مشکلات سیستمی سامانه کارا در خصوص اخذ تسهیلات بانکی تعیین شده به حوزه گردشگری
3. مصوبه: ستاد ملی مدیریت کرونا به منظور حمایت از حوزه گردشگری کشور، تسهیلات بانکی مورد نظر را تا شهریور ماه سال 1400 تمدید نمایند.
4. صورتجلسه طی نامه شماره 99/1249 مورخ 99/12/27 به دبیرخانه ملی، اعضا و دستگاه های مربوطه ارسال شد.
5. بر اساس جلسه شماره 71 مورخ 1400.03.08 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مهلت پرداخت تسهیلات به کسب‌ و کارهای آسیب دیده از کرونا تا شهریور ماه تمدید شد.

 
1400
13
1. موضوع مربوطه در هفتادو دومین جلسه شورای استان که در تاریخ 1400/02/28 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
2. دستور جلسه: درخواست اصلاح بند (ث) تبصره (5) قانون بودجه 1400، موضوع بخشودگی جرایم بیمه ای سهم کافرما
3. مصوبه: پیرو مذاکرات و توافقات انجام شده با مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در هفتادودومین نشست شورای گفتگوی استان، مقرر گردید، پیشنهاد ذیل توسط ستاد کرونا استان به ستاد ملی کرونا ارسال گردد:
"بهره مندی کارگاه های آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا، موضوع مصوبات ستاد ملی کرونا از بخشودگی جرائم کارفرمایان در اجرای بند (ث) تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 با رعایت سطح اشتغال کارکنان به میزان 50 درصد از لیست بهمن ماه 98  بلامانع می باشد. در خصوص آن دسته از کارگاه های مذکور که براساس تصمیمات ستاد ملی کرونا در دوره اجرای قانون بخشودگی جرائم تعطیل بوده و یا خواهند
3. مصوبه در تاریخ 05/03/1400 به اعضای محترم شورا و استانداری ارسال گردید.
4. نامه پیگیری در تاریخ 22/03/1400 به معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ارسال شد.
5. نامه پیگیری مجدد در تاریخ 02/04/1400 به به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال شد.
6. با ابلاغ دستور اداری تسهیل در نحوه اعمال بخشودگی جرائم بیمه 1400 معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی(پیوست)، مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا مطابق فهرست اعلامی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، از ملزم به رعایت شرط حفظ سطح اشتغال نیروی انسانی (بند ث تبصره 5 قانون بودجه سال 1400) نخواهند بود.

 
1400
14
1. موضوع مربوطه در هفتادو دومین جلسه شورای استان که در تاریخ 1400/02/28 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
2. دستور جلسه: بررسی تعارض ایجاد شده از نحوه پاسخگویی حفاظت محیط زیست به استعلام های سازمان نظام مهندسی کشاورزی با رویه های صدور مجوزهای کسب و کار سازمان نظام مهندسی کشاورزی
3. مصوبه: اداره کل محیط زیست استان، همکاری لازم را در نحوه پاسخ به استعلام های سازمان نظام مهندسی، جهت صدور مجوزهای فعالیت مرغداری با قید تعهدات لازم از سوی متقاضی بعمل آورد. چنانچه تعهدات در بازه زمانی تعیین شده از سوی بهره بردار اعمال نگردد، مجوز مذکور با اعلام اداره حفاظت از محیط زیست، توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تعلیق گردد.
4. مصوبه در تاریخ 05/03/1400 به اعضای محترم شورا و اداره کل محیط زیست استان و  سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان ارسال گردید.
5.نامه پیگیری در تاریخ 02/04/1400 به سازمان های مذکور ارسال شد.

6. بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان، اداره کل محیط زیست همکاری لازم را در خصوص نحوه پاسخ به استعلامات صدور مجوزهای فعالیت مرغداری با سازمان نظام مهندسی کشاورزی دارد و مشکلات صدور مجوز این سازمان رفع شده است.
 
1400
15

1. موضوع مربوطه در هفتادو سومین جلسه شورای استان که در تاریخ 1400/03/22 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
2. دستور جلسه: بررسی مراتب اعتراض فعالین اقتصادی به برخی از استعلامات و مدارک درخواستی غیرضروری در فرایند تمدید و صدور کارت بازرگانی، نظیر "درخواست سند تک برگ محل فعالیت هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی" و "اخذ سوپیشینه در فرایند تمدید"
3. مصوبه: اتحادیه مشاورین املاک تبریز در راستای حفظ حقوق واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی اقتصادی؛ بخشنامه شماره 224042/60 مورخ 19/09/99 وزارت صمت با موضوع "امکان دریافت کد رهگیری برای قراردادهای واگذاری شهرک های صنعتی و نواحی اقتصادی" ذیل قراردادهای خاص پیگیری و پس از فراهم امدن به تمامی اعضای خود اطلاع رسانی نمایند.
4. مصوبه در تاریخ 05/03/1400 به اعضای محترم شورا و اتحادیه مشاورین املاک تبریز ارسال گردید.
5. نامه پیگیری در تاریخ 13/04/1400 به اتحادیه ارسال شد.
 6. بر اساس اعلام اتحادیه مشاورین املاک تبریز امکان دریافت کد رهگیری برای قراردادهای واگذاری شهرک های صنعتی و نواحی اقتصادی، ذیل قراردادهای خاص سامانه املاک و مستغلات فراهم گردید.

 
1400
16
1.  موضوع مربوطه در هفتادمین  نشست شورای استان که در تاریخ 99/12/23 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
2. دستور جلسه: 
درخواست تمدید بخشنامه امهال حق بیمه کارفرمایان کسب وکارهای آسیب دیده از ویروس کرونا

3. مصوبه: به منظور اجرای کامل مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا و حمایت از فعالین حوزه گردشگری پیشنهاد می گردد: بخشنامه امهال حق بیمه کارفرمایی کسب و کارهای حوزه گردشگری تا شهریور ماه سال 1400 تمدید گردد. همچنین معافیت جرایم تاخیر تادیه پرداخت حق بیمه اسفند ماه 1398 و سال 1399 برای فعالین حوزه گردشگری از ستاد ملی مدیریت کرونا درخواست گردد.
4. 4. صورتجلسه طی نامه شماره 99/1249 مورخ 99/12/27 به دبیرخانه ملی، اعضا و دستگاه های مربوطه ارسال شد
.
5. امهال حق بیمه اردیبهشت ماه لغایت خرداد ماه  سال1400 سهم کارفرما برای کسب و کارهای به شدت آسیب دیده بر اساس (بخشنامه ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۲۵۳۲ مورخ27/03/1400)
 
1400
17
1. موضوع مربوطه در هفتادو دومین جلسه شورای استان که در تاریخ 1400/02/28 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
2. دستور جلسه: 
مراتب اعتراض انجمن صنایع غذایی استان به اخذ گواهی بهداشت مبدا مواد اولیه صنایع غذایی بنام خریدار از سوی سازمان غذا و دارو
3. مصوبه: پیشنهاد بلند مدت: بازنگری مقررات و رویه های سازمان غذا دارو به نحوی که: الزام ارائه گواهی بهداشت مبدا به نام خریدار توسط واحدهای تولیدی کشور حذف گردد و ارائه گواهی بهداشت مبدا به نام غیر از واحدهای تولیدی مورد تایید سازمان غذا و داروی کشور قرار گیرد.
پیشنهاد کوتاه مدت: با عنایت شرایط مشابه تحریم ها در حال حاضر و سال 89 و با عنایت به اقدام شایسته مدیرکل نظارت بر مواد غذایی آشامیدنی و ... سازمان غذا و دارو در آن بازه زمانی که راهگشای رفع موانع تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی شده بود، پیشنهاد می گردد ابلاغیه شماره 29525/675 مورخ 7/12/89 مدیرکل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی و ... وزارت بهداشت تا رفع مشکلات ناشی از تحریم ها، مجددا صادر گردد
4. صورتجلسه و مصوبه در تاریخ 05/03/1400 به اعضای محترم شورا و دبیرخانه مرکز ارسال گردید.
5. بر اساس اعلام مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و داروی کشور، گواهی بهداشت صادره از سوی کشور ذینفع یا تولیدکننده با تایید اتاق بازرگانی ایران و اتاق استان ها بلامانع می باشد.
پیوست: "نامه شماره 960/675/د مورخ 12/08/1400 مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و داروی کشور"

 
1400
18
1. موضوع مربوطه در هفتادو هفتمین جلسه شورای استان که در تاریخ 1400/07/17 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
2. دستور جلسه: 
بررسی مسائل و مشکلات ناشی از افزایش بهاء گاز صنایع و تبعات ناشی از آن؛ موضوع "بند (ط) تبصره (1)  قانون بودجه 1400
3. مصوبه: درخواست اصلاح بند (ط) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400به نحوی که: به منظور اجرای ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولیدکنندگان بالادستی فلزات و کانی‌های فلزی برابر سی‌درصد (۳۰%) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (۱۰%) و سایر صنایع (به‌غیر از نیروگاه‌) برابر ده درصد (۱۰%) نرخ سال گذشته خواهد بود. منابع حاصل از افزایش این بند به ردیف (۳) منابع دریافتی جدول تبصره (۱۴) این قانون اضافه می‌شود. 
4. صورتجلسه و مصوبات طی نامه شماره 725/1400 مورخ 21/07/1400به اعضای اصلی، مدعوین و دبیرخانه مرکز ارسال گردید.
5. رفع ابهام در خصوص تعرفه 30 درصدی نرخ متوسط خوراک پتروشیمی صنایع وابسته و پایین دستی مانند ریخته گری، نورد، بازیافت و تاکید پرداخت تعرفه 30 درصدی نرخ خوراک پتروشیمی صرفا برای واحدهای معرفی شده از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت

 
1400
19
1. موضوع در هفتادو هشتمین نشست شورا در تاریخ 1400/08/22 در اتاق تبریز طرح گردید.
2. دستور جلسه: بررسی مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار و معافیت این مزایا و حق بیمه سهم حقوق بگیران از موضوع ماده (83) قانون مالیات های مستقیم
3. مصوبه: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای صحیح مواد (82) و (83) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (40) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 و همچنین صراحت تعریف مزایای رفاهی و انگیزشی در قانون کار و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری که لازم الاجرا می باشند، مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار را که از معافیت مالیاتی برخوردار می باشند به صورت شفاف مشخص نموده و طی بخشنامه ای جهت اعمال معافیتهای مذکور به ادارات کل امور مالیاتی استان ها  ابلاغ نماید.
4. صورتجلسه و مصوبات طی نامه شماره 856/1400 مورخ 27/08/1400به اعضای اصلی، مدعوین و دبیرخانه مرکز ارسال گردید.
5. نامه پیگیری به شماره 908/1400 مورخ 13/09/1400 به استانداری و سازمان مدیریت ارسال گردید.
6. مدیرکل محترم اداره امور مالیاتی استان جهت استعلام مصادیق رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار، نامه ای با شماره 47017/300/1 مورخ 23/08/1400 به مدیر کل دفتر فنی و مهندسی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمود.
7. پیگیری موضوع در اولین نشست مورخ 20/09/1400 اصلی شورا طرح گردید و مدیرکل امور مالیاتی اقدامات صورت گرفته شده از سوی اداره استان را ارائه نمود و در نهایت مقرر گردید رئیس محترم دادگستری استان موضوع را از دیوان عدالت اداری پیگیری و نتیجه آن را در جلسه آتی شورا ارائه نماید.
8. موضوع در هفتادونهمین نشست شورا نیز پیگیر شد و در نهایت مقرر گردید: 
با عنایت به اینکه دیوان عدالت اداری در خصوص مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار رای صادر نموده است، لذا رفع ابهام آن نیز بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد. از این رو مقرر گردید: رئیس محترم دادگستری استان، لیست کامل مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی معاف از موضوع ماده (83) ق.م.م کارکنان را از دیوان عدالت اداری استعلام و نتیجه آن را در جلسه آتی شورا ارائه نمایند.
9. نامه ای به شماره 36305 مورخ .21/09/1400 از سوی اداره تعاون، کار و راه اجتماعی جهت پیگیری به رئیس محترم دادگستری ارسال شد.
10. جلسه ای در تاریخ 27/09/1400 با هماهنگی دبیرخانه ملی در دفتر حقوقی ریاست جمهوری با حضور مشاور حقوقی اتاق تبریز برگزار و در نهایت مقرر گردید: معاونت حقوقی ریاست جمهوری پس از بررسی کامل نظر خود را در این خصوص ابلاغ نماید.
11. نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 119926 در مورخ 1400/10/05 به سازمان امور مالیاتی وکمیته حمایت از کسب و کار به شرح ذیل ابلاغ شد: پ"پاداش افزایش تولید و سود سالانه ، موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون کار که طبق ماده (47) همان قانون، به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهترو تقلیل ضایعات و افزایش علاقمنده و بالا بردن سطح درامد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت می گردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.

 
1400 
20 1. موضوع مربوطه در هفتادو هفتمین جلسه شورای استان که در تاریخ 1400/07/17 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
2. دستور جلسه: 
بررسی مسائل و مشکلات ناشی از افزایش بهاء گاز صنایع و تبعات ناشی از آن؛ موضوع "بند (ط) تبصره (1)  قانون بودجه 1400

3. مصوبه: درخواست اصلاح بند (ط) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400به نحوی که: به منظور اجرای ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولیدکنندگان بالادستی فلزات و کانی‌های فلزی برابر سی‌درصد (۳۰%) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (۱۰%) و سایر صنایع (به‌غیر از نیروگاه‌) برابر ده درصد (۱۰%) نرخ سال گذشته خواهد بود. منابع حاصل از افزایش این بند به ردیف (۳) منابع دریافتی جدول تبصره (۱۴) این قانون اضافه می‌شود.
4. دستاورد: ثابت شدن نرخ خوراک پتروشیمی بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
پس از رفع ابهام در خصوص تعرفه 30 درصدی نرخ متوسط خوراک پتروشیمی صنایع وابسته و پایین دستی مانند ریخته گری، نورد، بازیافت و تاکید پرداخت تعرفه 30 درصدی نرخ خوراک پتروشیمی صرفا برای واحدهای معرفی شده از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت؛ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت طی ابلاغیه ای به شماره 139584 در تاریخ  06/11/1400 نرخ خوراک پتروشیمی را ثابت اعلام نمود.
1400  
21 1. موضوع مربوطه در هفتادو سومین نشست شورا در تاریخ 1400/03/22 طرح موضوع گردید.
2. بررسی مراتب اعتراض فعالین اقتصادی به برخی از استعلامات و مدارک درخواستی غیرضروری در فرایند تمدید و صدور کارت بازرگانی، نظیر "درخواست سند تک برگ محل فعالیت هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی" و "اخذ سوپیشینه در فرایند تمدید"
3. مصوبه: به منظور پایش و جلوگیری از صدور و تمدید کارت های بازرگانی یکبار مصرف و واگذاری کارت های بازرگانی به غیر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همانند روش ثبت یک شرکت در ثبت شرکت ها امکان استعلام محکومیت موثر در سامان اعتبار سنجی را فراهم نماید تا حرمت فعالین اقتصادی واقعی حفظ شود.
4. دستاورد:  بر اساس اعلام سازمان صمت استان طی نامه شماره 63987/105 مورخ 11/10/1400 در حال حاضر استعلام گواهی عدم سوء پیشینه کیفری بصورت سیستمی از سامانه عدلایران (قوه قضائیه) انجام می گیرد.
1400  
  • نوشته شده
  • توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی