تاریخ : شنبه 18 آذر 1396
کد 9

گزارش و مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 96/9/18 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.