تاریخ : شنبه 25 بهمن 1399
کد 72

گزارش و مصوبات شصت و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات شصت و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/11/25 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.