تاریخ : شنبه 23 ارديبهشت 1396
کد 66

گزارش و مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 96/2/23 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.