تاریخ : شنبه 27 خرداد 1396
کد 65

گزارش و مصوبات سی امین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات سی امین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 96/3/27 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز به تصویب رسید.