تاریخ : شنبه 31 تير 1396
کد 64

گزارش و مصوبات سی و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات سی و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 96/4/31 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.