تاریخ : دوشنبه 2 مرداد 1396
کد 63

گزارش و مصوبات سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در روز شنبه مورخ 96/5/2 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.