تاریخ : پنجشنبه 30 شهريور 1396
کد 62

گزارش و مصوبات سی و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات سی و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 96/06/30 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز به تصویب رسید.