تاریخ : شنبه 17 خرداد 1399
کد 35

گزارش و مصوبات پنجاه و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات پنجاه و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/03/17 با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی به تصویب رسید.