تاریخ : شنبه 9 شهريور 1398
کد 29

گزارش و مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/06/09 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.