تاریخ : شنبه 15 تير 1398
کد 27

گزارش و مصوبات پنجاه و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات پنجاه و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/04/15 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.