تاریخ : جمعه 24 خرداد 1398
کد 26

گزارش و مصوبات پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/03/24 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.