تاریخ : شنبه 22 دي 1397
کد 22

گزارش و مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/10/22 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.