تاریخ : سه شنبه 29 آبان 1397
کد 21

گزارش و مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/08/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.