تاریخ : شنبه 19 آبان 1397
کد 20

گزارش و مصوبات چهل و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات چهل و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/08/19 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.