تاریخ : چهارشنبه 25 مهر 1397
کد 19

گزارش و مصوبات چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/07/25 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.