تاریخ : شنبه 24 شهريور 1397
کد 17

گزارش و مصوبات چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/06/24 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.