تاریخ : شنبه 30 تير 1397
کد 16

گزارش و مصوبات چهل و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات چهل و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/04/30 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.