تاریخ : پنجشنبه 31 خرداد 1397
کد 15

گزارش و مصوبات چهل و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات چهل و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/03/31 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.