تاریخ : شنبه 29 ارديبهشت 1397
کد 14

گزارش و مصوبات چهلمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات چهلمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/02/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.