تاریخ : يکشنبه 27 اسفند 1396
کد 13

گزارش و مصوبات سی و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات سی و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 96/12/27 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.