تاریخ : شنبه 28 بهمن 1396
کد 12

گزارش و مصوبات سی و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات سی و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 96/11/28 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.