تاریخ : جمعه 12 دي 1399
کد 42

گزارش و مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/10/12 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.