تاریخ : شنبه 29 شهريور 1399
کد 38

گزارش و مصوبات شصت و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات شصت و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/06/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.