تاریخ : دوشنبه 17 بهمن 1401
کد 246

با موضوع مدیریت پسماند ضایعات واحدهای چرم‌سازی؛

جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع مدیریت پسماند ضایعات واحدهای چرم‌سازی استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور نمایندگانی از اداره کل اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، اداره بازرسی، سازمان صمت استان، گمرک تبریز، اداره حفاظت محیط زیست، دامپزشکی، اداره استاندارد استان و اتحادیه چرم استان و مشاور حقوقی اتاق در محل اتاق تبریز برگزار شد.
 
همزمان با طرح مسئله گرم شدن کره زمین در سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در سال 1990به بررسی آلاینده‌ها نیز پرداخته شد. در این راستا صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفته و برخی از صنایع که آلایندگی ایجاد شده نسبت به ارزش افزوده آن‌ها توجیه‌پذیر نبود، حذف شدند. با عنایت به اینکه صنعت چرمسازی نیز به عنوان یک صنعت آلاینده محسوب می‌شود، به دلیل ترنور بالا به عنوان یکی از کالاهای اساسی از جمله کفش حذف نشد.
 
لیکن به دلیل آلایندگی و مصرف انرژی در بررسی های سازمان توسعه صنعتی ملل متحد قرار گرفت. بر همین اساس با تخصیص بودجه، تحقیقاتی در 8 دانشگاه برتر دنیا صورت گرفت و بر اساس پیشنهادات ارائه شده فرایند نوین چرم سازی در سال 2005 شکل گرفت.
 
بر اساس این فرایند نوین، کاهش 45 درصدی خروجی پساب، کاهش حدود 60 درصدی مصرف فلزات سنگین به عنوان اصلی‌ترین آلاینده‌های زیست محیطی و کاهش 15 الی 20 درصد مصرف انرژی و کاهش مصرف آب اتفاق می افتد که برای توسعه این صنعت یک گام بسیار بزرگ محسوب می شود.
 
در این راستا حمایت هایی از سوی دولت ترکیه و ایتالیا به صنعت چرم‌سازی صورت گرفت که نتیجه آن جهش بالا این صنعت در این کشورها شد. در ایران نیز 5 واحد چرم سازی از تبریز و 2 واحد آن از تهران بدون حمایت دولتی به چرم‌سازی نوین روی آورده‌اند. لیکن متأسفانه دولت ایران حمایتی از چرم‌شهر تبریز که دارای بافت سنتی است و از واحدهای تولیدی کوچک که از امکانات کمی برخوردار هستند، نکرد.