تاریخ : شنبه 3 دي 1401
کد 241

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان؛

پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور بررسی شد

پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شد.
به  گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان به منظور بررسی پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور و با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی و دولت برگزار شد. مسعود بنابیان، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز در ابتدای این جلسه به تشریح جزئیاتی از این طرح پرداخته و بر لزوم بررسی و ارائه پیشنهادات بخش خصوصی نسبت به این طرح تاکید کرد.

اعضای این جلسه، وجود بروکراسی در روند اجرایی پیش بینی شده طرح، عدم تعریف صحیح روند تامین مالی، کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی، واگذاری مرحله صحّه گذاری عارضه یابی و مرحله تایید بر تشکل های خصوصی مربوطه و آزاد بودن مرحله تهیه طرح را از مشکلات پیش نویس دستورالعمل عنوان کردند.

خلاصه نشدن حمایت تعریف شده در تزریق مالی، اولویت بندی صنایع، توجه به نوسازی و بازسازی نرم افزاری، فناوری و طراحی در کنار نوسازی سخت افزاری و ارائه تعریف شفاف بندهای مختلف طرح از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه بود.