تاریخ : سه شنبه 29 شهريور 1401
کد 236

با موضوع "بررسی تبصره (1) ماده (16) قانون هوای پاک"؛

برگزاری جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع "بررسی تبصره (1) ماده (16) قانون هوای پاک" برگزار شد.
جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع "بررسی تبصره (1) ماده (16) قانون هوای پاک" و با حضور نمایندگانی از دادگستری، سازمان صمت، سازمان جهاد کشاورزی، اداره حفاظت از محیط زیست، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، انجمن مدیران صنایع، انجمن فولاد، خانه معدن و انجمن صنایع غذائی استان در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد، این موضوع در جلسه دیگری مجددا بررسی شود.