تاریخ : يکشنبه 20 شهريور 1401
کد 230

فراخوان؛

ایجاد هسته های مساله محور فناورانه در راستای ورود شرکت ها به اقتصاد دانش بنیان

کمیته تخصصی صنعت و معدن ستاد اقتصاد دانش بنیان استان (مستقر در اتاق بازرگانی) در نظر دارد در راستای توسعه زیست بوم فناوری استان و ورود شرکت ها به اقتصاد دانش بنیان؛ هسته های مساله محور فناورانه ایجاد نماید.
در این هسته ها نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی بخش خصوصی احصا و با حضور فعال اساتید دانشگاهی و متخصصین صنعتی به عنوان راهبر، به ‌صورت علمی و تخصصی در قالب طرحی مشخص بررسی خواهد شد.

لازم به ذکر است مالکیت و کلیه دستاوردهای طرح متعلق به بخش خصوصی می باشد. 

در این طرح؛ دولت ۵۰ درصد هزینه های مربوط به حق الزحمه اعضای فعال هسته ها را در یک دوره ۹ ماهه تقبل می نماید که زمان دوره قابل تمدید می باشد.

50 % ما بقیه هزینه که توسط شرکت پرداخت خواهد شد، به عنوان اعتبار مالیاتی برای شرکت ها محسوب خواهد شد. 

شرکت های علاقمند می توانند پس از تکمیل کاربرگ طرح مساله و معرفی راهبر به همراه کاربرگ پروپزال تکمیل شده توسط راهبر تا تاریخ 22 شهریورماه به شماره فکس (35264115) ارسال نمایند. درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره 35261200-041 تماس حاصل بفرمایید.