تاریخ : پنجشنبه 9 تير 1401
کد 215

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان مطرح شد؛

بررسی مشکلات بیمه‌ای قالیبافان آذربایجان‌شرقی

موضوع مشکلات بیمه‌ای قالیبافان آذربایجان‌شرقی در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به منظور بررسی مشکلات بیمه‌ای قالیبافان آذربایجان‌شرقی در اتاق تبریز برگزار شد. مدیرعامل تعاونی تولید فرش ۸۸۸ تبریز در این جلسه گفت: طبق آماری که در دست داریم از ۴۰ هزار نفر شاغل در استان، تنها ۱۷۶ نفر تحت پوشش بیمه هستند.

بهروز محمدزاده افزود: در یک کارگاه ۵۰ نفره فقط ۵ نفر شامل بخشودگی سهم کارفرما هستند و این در حالی است که اولویت بیمه با قالیبافانی است که در کارگاه ها مشغول به کار هستند ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار از سوی دولت نمی توانند از معافیت قانون قالیبافان استفاده کنند و در صورت پرداخت حق بیمه توسط کارفرما از دستمزد آنها کسر و باعث کاهش دستمزد آنها می شود.

مدیر عامل تعاونی تولید فرش ۸۸۸ تبریز با بیان این که متاسفانه از سال ۹۳ به دلیل عدم تخصیص اعتبار از سوی دولت، افراد شاغل در کارگاه ها شامل بیمه نیستند، اظهار کرد: این موضوع در قانون بودجه امسال نیز تاکید شده که با قانون قالیبافان تعارض دارد.

معاون تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: یکی از شاخص های مهم استان ما موضوع قالی و قالیبافی است که باید مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه بر خلاف نیاز قشر قالیبافان به حمایت، به دلیل عدم تامین اعتبار از سوی دولت نه تنها امکان افزایش بیمه شدگان وجود ندارد، بلکه باعث کاهش تعداد آنان نیز شده است.

منصور نیک خو با اشاره به اهمیت رفع موانع فعالیت قالیبافان و موضوع عدم شمول بیمه هیات مدیره شرکت های تعاونی گفت: بر اساس ماده (۳۶) قانون بخش تعاون، هیات مدیره شرکت های تعاونی از اعضای شرکت تعاونی انتخاب می شوند.

معاون تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اساس قوانین تامین اجتماعی نیز، هیات مدیره مشمول پرداخت حق بیمه نیستند و این موضوع باعث شده قالیبافانی که به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت های تعاونی انتخاب می شوند، مشمول استفاده از این معافیت نشوند.

نیک خو تاکید کرد: بر اساس بند ز تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال، اجرای آزمون وسع با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای انجام خواهد شد، اما عملیاتی شدن آن منوط بر ابلاغ آئین نامه اجرائی مذکور است. از طرفی چنانچه اعتبار لازم از سوی دولت در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار نگیرد، بقیه ارکان عملی اجرا نخواهد شد.

رئیس اداره بیمه شدگان اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی نیز گفت: طبق آخرین آمار خرداد امسال، حدود ۳۹ هزار نفر قالیباف تک باف فعال وجود دارد. تمام این افراد، ۷ درصد حق بیمه را پرداخت می کنند و ۲۰ درصد کمک دولت است.

یوسف حسین پور ادامه داد: با احتساب این درصد برای ۳۹ هزار نفر، رقم بالائی حاصل می شود و این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی برای سازمان تامین اجتماعی شده است. در خصوص بند (ز)، دستورالعمل اجرائی برای ما ابلاغ نشده که در این زمینه نیت کلی ما حمایت از قشر قالیباف است. در این زمینه اقداماتی مانند افزایش فرصت پرداخت حق بیمه قالیبافان به ۴ ماه صورت گرفت است.

وی گفت: طبق آخرین دستورالعمل ها در سال گذشته سهمیه جذب قالیبافان تک باف، ۵۰ درصد بود به صورتی که قالیبافانی که حق بیمه خود را به موقع پرداخت نمی کردند و بیمه شان قطع می شد جذب مجدد آنها مقدور نبود مگر این که سهمیه آن برای سازمان ایجاد شود.

رئیس اداره بیمه شدگان اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی افزود: این سهمیه از محل قطع قالیبافی ایجاد می شود یعنی در حوزه قالیبافی تک‌باف به میزان ۵۰ درصد قطعی، نصف سهمیه دریافت می کردیم که در حال حاضر پیرو پیگیری های مدیریت استان سهمیه امسال به میزان "قطعی قالیباف" در نظر گرفته شده است.

حسین پور ادامه داد: در نهایت هر تصمیمی در شورای گفتگوی استان اتخاذ شود، منعکس کرده و سعی خواهیم کرد نتیجه مثمر ثمری اخذ کنیم.

وی گفت: همانطور که در مورد مجوز فنی حرفه ای کارت مهارت، در شورای گفتگو دستور دادند و ما نیز با تهران مکاتبه کردیم و مجوز فنی حرفه ای را از روند اجرائی حذف کردیم.

رئیس اداره وصول حق بیمه تامین اجتماعی نیز با بیان این که دو نوع معافیت کارگاهی و انفرادی وجود دارد، گفت: معافیت کارگاهی بر اساس مصوبه سال ۶۲ هیات وزیران تصویب شده و شامل کارگاه های زیر ۵ نفر می شود که در این زمینه افراد زیر ۵ نفر شاغل در کارگاه مشمول معافیت هستند اما زمانی که از کارگاه خارج شوند و در کارگاه دیگری (بیش از ۵ نفر) مشغول به کار شوند، نیروی جدید کارگاه محسوب می شوند و در آغاز کار نمی توانند از معافیت استفاده کند.

محمد ابراهیمی افزود: این روند بر اساس نامه معاون اول رئیس جمهور در سال ۱۳۹۶ با موضوع (ایجاد هر گونه بار مالی بر دولت ممنوع است)، از سوی سازمان تامین اجتماعی انجام می شود.

مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی فرش دستبافت آذربایجان شرقی نیز با بیان این که با انتقال قالیباف به کارگاه دیگر بار مالی برای دولت ایجاد نمی شود، گفت: چرا که بیمه شده قبلا در کارگاه از معافیت استفاده می کرد.

کامل واردان افزود: در کل بار مالی استان ما برای دولت حدود ۳۹ هزار نفر است و با انتقال به کارگاه دیگر افزایش پیدا نمی کند. پیشنهاد بنده این است که افرادی که جزو این ۳۹ هزار نفر هستند، در صورت اشتغال در هر کارگاهی، نیروی جدید محسوب نشوند.

نماینده شرکت آلتین فرش نیز با اشاره به این که کارگران به دلیل قطعی بیمه هنگام انتقال به کارگاه دیگر از کار خودداری می کنند، گفت: کارفرما نیز بر خلاف معافیت قانون بیمه قالیبافان مجبور به پرداخت بیمه کارگران به نرخ صورت آزاد می شود.

علیپور افزود: در صورت کسر حق بیمه از دستمزد کارگر، مبلغ ناچیزی باقی می ماند. به همین جهت برای کمک به کارگر ۴۰ تا ۵۰ درصد حق بیمه کسر نمی شود که این موضوع باعث عدم توسعه تولید فرش شده و در این زمینه مشکلاتی برای کارگاه ها ایجاد می شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان تبریز نیز با بیان این که قالیبافان قبل از این که دفترچه بیمه دریافت کنند، بیمه شده بودند، گفت: ولی در زمان بازنشستگی سابقه بیمه سال های قبل از اخذ دفترچه بیمه را لحاظ نمی کنند.

خدایاری افزود: برای مثال در سن ۶۰ سالگی که سابقه ۱۵ سال بیمه دارند و ۵ سال آن قبل از اخذ دفترچه پرداخت شده بود، لحاظ نمی شود و صرفا ۱۰ سال در نظر گرفته می شود.

وی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی برای تکمیل بیمه ۱۵ سال برای این افراد مبالغ ۳۰ تا ۵۰ میلیونی درخواست می کند که قالیبافان بودجه ای برای این کار ندارند.

رئیس اداره بیمه شدگان اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی نیز گفت: این موضوع در متن قراردادی که سازمان با قالیبافان منعقد کرده، بیان شده است که تنها ۵۰ درصد سوابق محاسبه می شود و در صورتی که درخواست سوابق کامل را داشته باشند باید مابه التفاوت آن را پرداخت کنند.

یوسف حسین پور افزود: بعدا که قانون قالیبافان تک باف با ۲۷ درصد مطرح شد، اطلاع رسانی کردیم تا مراجعه کنند و تمامی قراردادها را به ۲۷ درصد تبدیل کردیم و به تمامی بیمه شدگان اطلاع رسانی کردیم که سوابق شما ۵۰ درصد محسوب خواهد شد مگر این که بخواهید مابه التفاوت آنرا پرداخت کنید.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز گفت: با توجه به این که متولی فرش در استان سازمان صمت است بنا بر این، بنده و رئیس سازمان و معاونان جوابگوی تمام مسایل در این حوزه هستیم.

علی سلیمانی با بیان این که آذربایجان شرقی یک استان راهبردی در زمینه حوزه قالی در کشور است، افزود: بزرگترین شاخصه های این موضوع، وجود کارگاه ها و مجتمع های بزرگ در استان است. طبق آمار ارائه شده، حدود ۴۴۰ واحد بزرگ دارای پروانه کسب در تبریز وجود دارد که در مجموع حداقل ۵۰۰ کارگاه بزرگ فعال داریم.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی تاکید کرد: از حداقل ۲۰ شهرستان استان ۹ شهرستان آن ثبت نشان جغرافیایی در این خصوص شده که در این زمینه در حال انجام کارهای ثبت نشان جغرافیایی چند شهرستان دیگر هستیم.

سلیمانی با بیان این که کارگاه های بالای ۵ نفر باید بتوانند از کمک دولتی بهره مند شوند، گفت: باید به فکر حفظ و ارتقای کارگاه ها باشیم که در این زمینه برای حفظ هویت فرش استان نیاز به سرمایه گذاری داریم.

وی ادامه داد: با توجه به این که دولت بودجه کافی برای این موضوع ندارد بنابراین اتاق بازرگانی باید به عنوان بخش خصوصی در این زمینه همکاری داشته باشد.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز گفت: با توجه به موارد مطرح شده، مهم ترین مشکل در این خصوص عدم استفاده از ظرفیت قانونی بیمه قالیبافان به دلیل عدم تامین اعتبار است.

نسرین درخشانی افزود: به نظر می رسد هدف قانون گذار از منوط کردن بیمه قالیبافان به آزمون در بند (ز) تبصره (۱۷)، قانون بودجه سال جاری استفاده مشمولان واقعی از این معافیت بوده که بسیار صحیح و منطقی است.

وی ادامه داد: ولی حذف بیمه کارگران در زمان انتقال به کارگاه دیگر و توجیه آن با استناد به مصوبه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت اضافه کردن بار مالی دولت صحیح نیست بنابراین در زمینه موضوع های مطرح شده در جلسه آینده شورا طرح و تصمیم گیری خواهد شد.