تاریخ : دوشنبه 16 خرداد 1401
کد 204

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد؛

بررسی "طرح پنجره واحد و هوشمند خدمات و مجوزها" با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

موضوع "طرح پنجره واحد و هوشمند خدمات و مجوزها" با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به منظور بررسی موضوع "طرح پنجره واحد و هوشمند خدمات و مجوزها" با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اتاق تبریز برگزار شد.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این جلسه با بیان این که موضوعی با عنوان راه اندازی پنجره واحد هوشمند خدمات و مجوزها با هدف تسهیل‌گری در اخذ مجوزها مطرح شده است، گفت: با توجه به این که اخیرا با تاکید قانون سامانه mojavez.ir راه اندازی شده است، بنا بر این جهت بررسی مغایرت قانونی و موازی کاری محتمل، جلسه کارگروه کارشناسی دبیرخانه شورا تشکیل شده است. 

نسرین درخشانی افزود: با توجه به این که این سامانه در دو استان گیلان و کرمان نیز راه اندازی شده است، باید گزارش در بازخورد فعالیت این سامانه در دو استان نیز ارائه شود. 

وی ادامه داد: با توجه به این که mojavez.ir طرح جدیدی است و سامانه سیماک از سال ۹۶ اجرائی شده است، بنا بر این باید استعلام های لازم در خصوص احتمال موازی کاری و مغایرت های قانونی انجام شود و در نهایت اگر مغایرتی وجود نداشته باشد، می تواند به عنوان یک طرح تسهیل گر در جلسه شورای گفتگوی استان طرح و تصمیم‌گیری شود.

مدیر عامل پنجره واحد پیشگامان سهند نیز با بیان این که مقام رهبری در خصوص بهبود محیط کسب و کار صراحتا به پنجره واحد صدور مجوزها اشاره کرده است، گفت: با توجه به این موضوع، این پروژه با سیاست های کلی منطبق است. 

جعفر جنگ آرا ادامه داد: در حال حاضر فرایندهای صدور مجوز از حالت فیزیکی به سامانه ای تغییر یافته است. 

وی افزود: به طور میانگین حدود ۱۶ سامانه در این خصوص مطرح شده که این سامانه ها به سرورهای متفاوتی متصل است که این شرایط عملا گزارش گیری را غیرممکن کرده و به تبع آن عدم نظارت پذیری و عدم پاسخگویی ایجاد شده است.

مدیر عامل پنجره واحد پیشگامان سهند تاکید کرد: نتیجه این چالش ها باعث شده رتبه استان در فضای کسب و کار بسیار پایین باشد. 

جنگ آرا با بیان این که در حوزه مجوزها ۵۳۰ سامانه مستقیم با ۲۰۲۸ مجوز وجود دارد، گفت: یعنی به صورت میانگین هر مجوز باید در ۴ سامانه ثبت شود که در این زمینه راه حل پیشنهادی ما این است که تمامی دستگاه ها به صورت مجازی زیر چتر پنجره واحدی قرار گیرند و ارباب رجوع نیز ثبت درخواست، استعلامات و کلیه مباحث مرتبط را به صورت الکترونیکی پیگیری کنند. وی اضافه کرد: این پروژه توجیه فنی و اقتصادی داشته و نیازی به سرمایه گذاری دستگاه دولتی ندارد به نحوی که غیر از مجوزهای امنیتی، تمامی مجوزها تحت پوشش سیستم است.

مدیر عامل پنجره واحد پیشگامان سهند گفت: در این سیستم شناسنامه واحد تشکیل می شود که در واقع پرونده الکترونیکی است و کل اطلاعات مورد نیاز دستگاه های مربوطه را تامین می کند. 
جنگ آرا افزود: در کل ۳ مرحله فرآیندهای اصلی (درخواست، پاسخگوئی به استعلامات و صدور مجوز) تحت پوشش سامانه است. 

وی ادامه داد: موضوع ما در خصوص احراز هویت یکپارچه است تا نرم افزارهای تخصصی استان ها تحت وب سرویس نرم افزار یکپارچه وزارت اقتصاد قرار گیرند که این سامانه می تواند به سامانه mojavez.ir نیز متصل شود.

مسئول بهبود فضای کسب و کار اداره کل امور اقتصاد و دارائی استان نیز گفت: در حال حاضر مقرر شده کلیه مجوزها از طریق سامانه ملی صدور مجوزها صادر شود. 

بیت اله آخوندی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تمام مجوزها از درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار صادر می شود و هیچ دستگاهی اجازه ندارد جدا از سیستم مجوزی صادر کند و لازم الاجرا بودن این موضوع از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ابلاغ شده است. 

وی تاکید کرد: بر اساس اعلام رئیس مرکز ملی پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی، هر گونه استعلام خارج از mojavez.ir جرم محسوب می شود. 

مسئول بهبود فضای کسب و کار اداره کل امور اقتصاد و دارائی افزود: این موضوع در خصوص پنجره واحد سرمایه گذاری نیز صدق می کند؛ مگر در موارد خاص. 

آخوندی ادامه داد: این طرح می تواند تکمیل کننده mojavez.ir باشد ولی به موازات آن امکانپذیر نیست به طوری که بر اساس تکلیف قانونی دستگاه ها از سوی دولت مجاب به پاسخگوئی در این سامانه شده اند و تا پایان خرداد فرصت ورود به این سامانه را دارند.

رئیس هیات مدیره پنجره واحد پیشگامان سهند نیز با بیان این که این طرح در دو استان اجرا شده است، گفت: با توجه به این که بخش خصوصی آذربایجان شرقی از سایر استان ها فعالتر است بنابراین استقبال و ضرورت اجرای این طرح در استان ما زیاد است. 

محمدصادق پورمهدی اظهار کرد: با اجرای این طرح شفاف سازی صورت گرفته و روابط ناسالم کاهش خواهد یافت.