تاریخ : دوشنبه 16 اسفند 1400
کد 169

کارگاه آموزشی مالیاتی با رویکرد:

نحوه ثبت دستگاه های کارتخوان در سامانه امور مالیاتی و آشنایی با قوانین مرتبط با تراکنش های بانکی و جرایم مالیاتی

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی برگزار می کند.
زمان: ساعت ۱۶ الی ۱۹ روز چهارشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۰

مکان: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز

لازم به توضیح است که کارگاه آموزشی بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۰ بصورت حضوری و غیرحضوری برگزارخواهد شد.
 لینک حضور بصورت مجازی روز سه شنبه یک روز قبل از برگزاری کارگاه اطلاع رسانی خواهد شد.