آرشیو

برگزاری هشتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

گزارش تصویری؛

برگزاری هشتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

(16)

هشتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد.

يکشنبه 20 شهريور 1401
گزارش و مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(41)

مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/06/20 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

يکشنبه 20 شهريور 1401
ایجاد هسته های مساله محور فناورانه در راستای ورود شرکت ها به اقتصاد دانش بنیان

فراخوان؛

ایجاد هسته های مساله محور فناورانه در راستای ورود شرکت ها به اقتصاد دانش بنیان

(32)

کمیته تخصصی صنعت و معدن ستاد اقتصاد دانش بنیان استان (مستقر در اتاق بازرگانی) در نظر دارد در راستای توسعه زیست بوم فناوری استان و ورود شرکت ها به اقتصاد دانش بنیان؛ هسته های مساله محور فناورانه ایجاد نماید.

يکشنبه 20 شهريور 1401
بخشنامه معاونت حقوقی رییس جمهور در خصوص‌ مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار

بخشنامه معاونت حقوقی رییس جمهور در خصوص‌ مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار

(44)

.

چهارشنبه 9 شهريور 1401
عقب ماندگی های استان در حوزه برق باید جبران شود/ مدارای بیشتر با واحدهای تولیدی بدهکار اما فعال

استاندار آذربایجان شرقی در جلسه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی:

عقب ماندگی های استان در حوزه برق باید جبران شود/ مدارای بیشتر با واحدهای تولیدی بدهکار اما فعال

(52)

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ورود جدی به موضوع زیرساخت های حوزه برق استان گفت: با مجموعه ای از اقدامات می توان عقب ماندگی های استان در حوزه برق را جبران کرد.

شنبه 22 مرداد 1401
گزارش تصویری؛ برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

گزارش تصویری؛ برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

(1)

هشتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار آذربایجان شرقی در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

شنبه 22 مرداد 1401
برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

گزارش تصویری؛

برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

(48)

هشتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار آذربایجان شرقی در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

شنبه 22 مرداد 1401
گزارش و مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(73)

مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/05/22 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 22 مرداد 1401
بررسی چالش‌های سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در حوزه مدیریت شهری تبریز

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی مطرح شد؛

بررسی چالش‌های سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در حوزه مدیریت شهری تبریز

(49)

موضوع چالش های سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در حوزه مدیریت شهری تبریز در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.

سه شنبه 18 مرداد 1401
بررسی مشکلات ارائه گواهی بهداشت محصولات صادراتی کشاورزی و صنایع تبدیلی

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد؛

بررسی مشکلات ارائه گواهی بهداشت محصولات صادراتی کشاورزی و صنایع تبدیلی

(61)

مشکلات ارائه گواهی بهداشت محصولات صادراتی کشاورزی و صنایع تبدیلی در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.

چهارشنبه 12 مرداد 1401