آرشیو

بررسی مشکلات ناشی از عدم تایید وثایق املاک صنعتی واحدهای تولیدی برای اخذ تسهیلات

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی؛

بررسی مشکلات ناشی از عدم تایید وثایق املاک صنعتی واحدهای تولیدی برای اخذ تسهیلات

(39)

مشکلات ناشی از عدم تایید وثایق املاک و ماشین‌آلات صنعتی واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات از سوی بانک های عامل در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.

يکشنبه 9 مرداد 1401
بررسی مشکلات ناشی از عدم تایید وثایق املاک صنعتی واحدهای تولیدی برای اخذ تسهیلات

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی؛

بررسی مشکلات ناشی از عدم تایید وثایق املاک صنعتی واحدهای تولیدی برای اخذ تسهیلات

(2)

مشکلات ناشی از عدم تایید وثایق املاک و ماشین‌آلات صنعتی واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات از سوی بانک های عامل در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.

يکشنبه 9 مرداد 1401
بررسی چالش‌های احداث نیروگاه حرارتی با مقیاس کوچک

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان مطرح شد؛

بررسی چالش‌های احداث نیروگاه حرارتی با مقیاس کوچک

(39)

چالش‌های احداث نیروگاه حرارتی با مقیاس کوچک در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.

يکشنبه 12 تير 1401
بررسی مشکلات بیمه‌ای قالیبافان آذربایجان‌شرقی

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان مطرح شد؛

بررسی مشکلات بیمه‌ای قالیبافان آذربایجان‌شرقی

(41)

موضوع مشکلات بیمه‌ای قالیبافان آذربایجان‌شرقی در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.

پنجشنبه 9 تير 1401
بررسی پیشنهاد کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی فعال در تمام حوزه‌ها

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی مطرح شد؛

بررسی پیشنهاد کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی فعال در تمام حوزه‌ها

(55)

موضوع پیشنهاد کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی فعال در تمام حوزه‌ها در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.

چهارشنبه 8 تير 1401
بررسی اعتراض فعالان صنعت چرم به شیوه ارزیابی محموله‌های صادراتی ضایعات پوست گاوی

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان مطرح شد؛

بررسی اعتراض فعالان صنعت چرم به شیوه ارزیابی محموله‌های صادراتی ضایعات پوست گاوی

(36)

موضوع اعتراض فعالان صنعت چرم به شیوه ارزیابی محموله‌های صادراتی ضایعات پوست گاوی در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

سه شنبه 7 تير 1401
برگزاری کارگاه آموزشی تنظیم قراردادهای تجاری (داخلی - بین المللی ) و نحوه حل و فصل اختلافات به شیوه داوری

گزارش تصویری؛

برگزاری کارگاه آموزشی تنظیم قراردادهای تجاری (داخلی - بین المللی ) و نحوه حل و فصل اختلافات به شیوه داوری

(181)

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کارگاه آموزشی تنظیم قراردادهای تجاری (داخلی - بین المللی ) و نحوه حل و فصل اختلافات به شیوه داوری را برگزار کرد.

سه شنبه 31 خرداد 1401
گزارش تصویری؛ برگزاری کارگاه آموزشی تنظیم قراردادهای تجاری (داخلی - بین المللی ) و نحوه حل و فصل اختلافات به شیوه داوری

گزارش تصویری؛ برگزاری کارگاه آموزشی تنظیم قراردادهای تجاری (داخلی - بین المللی ) و نحوه حل و فصل اختلافات به شیوه داوری

(1)

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کارگاه آموزشی تنظیم قراردادهای تجاری (داخلی - بین المللی ) و نحوه حل و فصل اختلافات به شیوه داوری را برگزار کرد.

سه شنبه 31 خرداد 1401
گزارش و مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(96)

مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/03/22 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

يکشنبه 22 خرداد 1401
دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار می کند

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار می کند

(52)

کارگاه آموزشی « تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی و نحوه حل و فصل اختلافات به شیوه داوری»

يکشنبه 22 خرداد 1401