آرشیو آخرین اخبار

هفتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

ویدیو؛

هفتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

(38)

با قدردانی از استاندار و رییس سابق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

شنبه 22 آبان 1400
اتاق بازرگانی تبریز باید موتور محرک اقتصاد آذربایجان شرقی باشد

در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی عنوان شد

اتاق بازرگانی تبریز باید موتور محرک اقتصاد آذربایجان شرقی باشد

(72)

استاندار آذربایجان شرقی گفت: اتاق بازرگانی تبریز باید موتور محرک اقتصاد آذربایجان شرقی باشد.

شنبه 22 آبان 1400
برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

گزارش تصویری؛

برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

(173)

هفتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد.

شنبه 22 آبان 1400
مشکل واحدهای تملیکی بانک ها و افزایش بهای گاز صنایع بر روی میز شورای گفتگوی استان

هفتاد و هفتمین نشست شورای گفتگوی آذربایجان شرقی؛

مشکل واحدهای تملیکی بانک ها و افزایش بهای گاز صنایع بر روی میز شورای گفتگوی استان

(86)

مشکلات واحدهای تملیکی بانک ها، اجرای قانون جدید چک و افزایش بهای گاز صنایع مهم ترین موضوعات مطرح شده در هفتاد و هفتمین نشست شورای گفتگوی آذربایجان شرقی بودند.

شنبه 17 مهر 1400
برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

گزارش تصویری؛

برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

(88)

هفتاد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد.

شنبه 17 مهر 1400
هفتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد

هفتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد

(98)

هفتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

شنبه 20 شهريور 1400
برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

گزارش تصویری؛

برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

(62)

هفتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد.

شنبه 20 شهريور 1400
جمع آوری موانع پیش روی اخذ مجوزهای کسب و کار در استان

توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی انجام می شود؛

جمع آوری موانع پیش روی اخذ مجوزهای کسب و کار در استان

(29)

با عنایت به اینکه بهبود محیط کسب و کار با حذف موانع مخل کسب و کار امکان پذیر بوده و از سوی دیگر طبق گزارشات بانک جهانی و طرح پایش ملی محیط کسب و کار ایران، موانع اخذ مجوزهای کسب و کار یکی از مهم ترین موانع مهم کسب و کار در ایران است، لذا دبیرخانه شورای گفتگوی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد، موانع پیش روی اخذ مجوز های کسب وکار در استان را احصاء و پس از بررسی کارشناسی در صحن اصلی شورای استان طرح موضوع نماید.

شنبه 20 شهريور 1400
هفتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد

هفتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد

(76)

هفتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

شنبه 23 مرداد 1400
برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

گزارش تصویری؛

برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

(74)

هفتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد

شنبه 23 مرداد 1400