آرشیو

بررسی مشکلات اخذ پروانه واحدهای تولیدی مستقر در منطقه کجوار تبریز

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی؛

بررسی مشکلات اخذ پروانه واحدهای تولیدی مستقر در منطقه کجوار تبریز

(156)

مشکلات اخذ پروانه شهرداری و صنعتی واحدهای تولیدی مستقر در منطقه کجوار تبریز در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت.

شنبه 17 ارديبهشت 1401
بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی به اخذ عوارض آزادراه تبریز- سهند

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی استان مطرح شد؛

بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی به اخذ عوارض آزادراه تبریز- سهند

(159)

اعتراض واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شهید سردار سلیمانی به اخذ عوارض آزادراه تبریز-سهند در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.

چهارشنبه 7 ارديبهشت 1401
گزارش و مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(91)

مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/02/01 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401
وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی آذربایجان شرقی

رییس اتاق تبریز تشریح کرد:

وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی آذربایجان شرقی

(39)

رییس اتاق تبریز گفت: شاخص‌های اقتصادی آذربایجان شرقی در وضعیت چندان خوبی قرار ندارند.

پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401
وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی آذربایجان شرقی

رییس اتاق تبریز تشریح کرد:

وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی آذربایجان شرقی

(0)

رییس اتاق تبریز گفت: شاخص‌های اقتصادی آذربایجان شرقی در وضعیت چندان خوبی قرار ندارند.

پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401
هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

(61)

هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در اتاق تبریز برگزار شد.

پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401
هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

(2)

هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در اتاق تبریز برگزار شد.

پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401
برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

گزارش تصویری؛

برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

(58)

هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد.

پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401
گزارش تصویری؛ برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

گزارش تصویری؛ برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

(1)

هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد.

پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401
مساعدت لازم برای تمدید مهلت پرداخت صورتحساب های مصرفی گاز طبیعی

در راستای اجرای مصوبه شورای گفتگوی استان؛

مساعدت لازم برای تمدید مهلت پرداخت صورتحساب های مصرفی گاز طبیعی

(34)

شرکت گاز آذربایجان شرقی در راستای اجرای مصوبه هشتاد و دومین نشست شورای گفتگوی استان، از مساعدت لازم برای تمدید مهلت پرداخت صورتحساب های مصرفی گاز طبیعی خبر داد.

سه شنبه 23 فروردين 1401